Jump to content

Обговорення статуту та мети громадського об'єднання


Recommended Posts

Пропоную розібратись зі статутами громадських об’єднань, які вони бувають? Що можна туди внести, а що мусить бути незмінним. По змозі створити проект найбільш справедливого статуту.

Зараз зима, маємо час, давайте не будемо ледачі до самовдосконалення,  якщо розберемось що являє собою ГО, думаю трохи легше буде розібратись чи варто вступати в ту чи іншу спілку.

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

13 минут назад, teplov сказал:

Пропоную розібратись зі статутами громадських об’єднань, які вони бувають? Що можна туди внести, а що мусить бути незмінним. По змозі створити проект найбільш справедливого статуту.

Зараз зима, маємо час, давайте не будемо ледачі до самовдосконалення,  якщо розберемось що являє собою ГО, думаю трохи легше буде розібратись чи варто вступати в ту чи іншу спілку.

ось основні розділи (але не виключні):

I. Загальні положення

II. Мета створення, завдання та предмет діяльності об'єднання

III. Статутні органи об'єднання, їхні повноваження та порядок формування

IV. Джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об'єднання

V. Права і обов'язки членів

VI. Відповідальність за порушення Статуту об'єднання та рішень статутних органів

VII. Порядок внесення змін до Статуту об'єднання

VIII. Підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим

Але якість самого статуту буде залежати від якісного наповнення цих розділів

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

На сьогодні створюється СП Хмельницького району. Цікавить хто що думає по цьому пункту, чим далі тим більше він буде грати роль.:IMHO:

6.22. Засідання Ради Організації може бути проведено з використанням мережі Інтернет, або інших засобів зв’язку. В такому випадку Голова Ради Організації забезпечує організацію проведення засідання і документальне оформлення прийнятих рішень Радою Організації. В такому випадку, протокол засідання Ради Організації з прийнятими рішеннями відповідно до порядку денного підписується членами Ради шляхом направлення факсограм в день проведення такого засідання.    

Link to comment
Share on other sites

6 минут назад, yurasaver сказал:

ось основні розділи (але не виключні):

I. Загальні положення

II. Мета створення, завдання та предмет діяльності об'єднання

III. Статутні органи об'єднання, їхні повноваження та порядок формування

IV. Джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об'єднання

V. Права і обов'язки членів

VI. Відповідальність за порушення Статуту об'єднання та рішень статутних органів

VII. Порядок внесення змін до Статуту об'єднання

VIII. Підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим

Але якість самого статуту буде залежати від якісного наповнення цих розділів

Супер, можемо по черзі все розібрати, особисто я бажаю розібратись в цьому.

Link to comment
Share on other sites

11 минут назад, teplov сказал:

Супер, можемо по черзі все розібрати, особисто я бажаю вивчити це питання.

Ок готовий прийняти участь в обговоренні

Link to comment
Share on other sites

27 хвилин тому, teplov сказав:

Пропоную розібратись зі статутами громадських об’єднань, які вони бувають? Що можна туди внести, а що мусить бути незмінним. По змозі створити проект найбільш справедливого статуту.

Зараз зима, маємо час, давайте не будемо ледачі до самовдосконалення,  якщо розберемось що являє собою ГО, думаю трохи легше буде розібратись чи варто вступати в ту чи іншу спілку.

Статут потрібно складати відповідно вимог "ЗАКОН УКРАЇНИ Про громадські об'єднання"

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, nibond сказал:

Статут потрібно складати відповідно вимог "ЗАКОН УКРАЇНИ Про громадські об'єднання"

 

7 минут назад, yurasaver сказал:

Ок готовий прийняти участь в обговоренні

Поки почитаю, підкуюсь.:) Завтра продовжим.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

8 минут назад, nibond сказал:

Статут потрібно складати відповідно вимог "ЗАКОН УКРАЇНИ Про громадські об'єднання"

та з урахуванням пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового Кодексу

Link to comment
Share on other sites

В 22.12.2017 в 22:21, yurasaver сказал:

та з урахуванням пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового Кодексу

Це є. Думаю може бути.

 

1.1.            Громадська Організація «Районна спілка «Хмельницький пасічник» (далі – Організація) є непідприємницьким товариством - громадським об’єднанням, яке об’єднує на основі спільних інтересів до ведення бджільництва, збуту отриманої продукції бджільництва і збереження бджіл для захисту своїх професійних, соціальних, економічних, екологічних та інших прав шляхом реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом, основною метою якого не є одержання прибутку.

У розумінні п.133.4 Податкового кодексу України Громадська Організація «Районна  спілка «Хмельницький пасічник» є непідприємницькою, не прибутковою організацією та не являться  платником податків, оскільки її діяльність відповідає вимогам п.133.4 Податкового кодексу України, відповідно до яких:

п.133.4. Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

п.133.4.1 Неприбутковим підприємством установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Link to comment
Share on other sites

урахування пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового Кодексу зазтосовується для того, щоб в подальшому стати на облік як неприбуткова організація.

вимога" установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб" яу правило зазначається в розділі статуту "Джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об'єднання" (може називатися і по іншому, але суть щоб було стосовно коштів та майна). Може звучати одним із пунктів розділу наступним чином: Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

вимога "установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків" як правило зазначається в розділі статуту Підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим (може називатися і по іншому, але суть щоб було стосовно ліквідації) Може звучати одним із пунктів розділу наступним чином: У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

такі вимоги продиктовані тим, що під час реєстрації неприбуткової організаціїї органи ДФС перевіряють, щоб вказані вимоги чітко відповідали вимогам пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового Кодексу і в залежності від дотошності того чи іншого підрозділу ДФС у випадку не значноої невідповідності можуть бути проблеми

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

ось розділи які обовязкові для ГО:

1) найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування;

2) мету (цілі) та напрями його діяльності;

3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників);

4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі - керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи);

5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;

6) порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);

7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;

8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;

9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);

10) порядок внесення змін до статуту;

11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.
 

В принципі вони аналогічні до запропонованих вище на початку  теми (в іншій інтерпритації), однак оскільки саме така інтерпритація наведена в самому Законі про ГО, то логічніше було б зміст статуту побудувати за такою структурою.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Я думаю що цей пункт мають вирішувати загальні збори, а в усіх зразках статутів пише що рада. На мою думку це важливо.

.прийняття рішення щодо вступу Організації до обласних, всеукраїнських та міжнародних громадських (неурядових) спілок;

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

8 минут назад, teplov сказал:

Я думаю що цей пункт мають вирішувати загальні збори, а в усіх зразках статутів пише що рада. На мою думку це важливо.

.прийняття рішення щодо вступу Організації до обласних, всеукраїнських та міжнародних громадських (неурядових) спілок;

якщо врахувати той факт, що при вступі ГО до іншої організації (у більшості випадків) всі члени ГО стають автоматично членами цієї організації, то логічніше щоб таке рішення приймали саме члени, тобто Загальні збори.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, yurasaver сказал:

якщо врахувати той факт, що при вступі ГО до іншої організації (у більшості випадків) всі члени ГО стають автоматично членами цієї організації, то логічніше щоб таке рішення приймали саме члени, тобто Загальні збори.

Дякую.

 

7 минут назад, Wladimir_K сказал:

Всі повинні розуміти мету і результат роботи бджільницьких ГО, в першу чергу це вирішення проблем учасників ГО.

А які проблеми у пасічників, це потрава бджіл і боротьба з нею, купівля інвентаря і ветеринарних препаратів, продажа і купівля пакетів і маток і найголовніше забезпечення спільної і вигідної продані продуктів виробництва (меду, пилку, прополісу, маточного молочка і тд).

До речі, для цих цілей необов'язково, щось юридично оформляти, достатньо мати довірливі відносини в колегами в районі.

Якщо ГО організовувати для зборів і звітів, то навіщо займатися черговою бумаготворчістю, можна вступити в СПУ, там все вже є.

Будь які громадські організації важливі, широкопрофільні чи вузькопрофільні, 14 січня приїзжайте в 11 училище біля заводу Новатор. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Хлопці, чесно, я за за то щоб говорити про невдачі та досягнення спілок, та тема конкретно про статут, ми поговоримо, забудем, потім поміняємо думку, а її будуть люди читати. Вибачайте буду таснути, ЖАЛОБУ. Нічого особистого.

Link to comment
Share on other sites

13 хвилини тому, teplov сказав:

Хлопці, чесно, я за за то щоб говорити про невдачі та досягнення спілок, та тема конкретно про статут, ми поговоримо, забудем, потім поміняємо думку, а її будуть люди читати. Вибачайте буду таснути, ЖАЛОБУ. Нічого особистого.

Це не зрозуміло, треба докладніше.

Link to comment
Share on other sites

21 час назад, yurasaver сказал:

ось розділи які обовязкові для ГО:

1) найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування;

2) мету (цілі) та напрями його діяльності;

3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників);

4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі - керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи);

5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;

6) порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);

7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;

8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;

9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);

10) порядок внесення змін до статуту;

11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.
 

В принципі вони аналогічні до запропонованих вище на початку  теми (в іншій інтерпритації), однак оскільки саме така інтерпритація наведена в самому Законі про ГО, то логічніше було б зміст статуту побудувати за такою структурою.

Перші три пінкта, особливих питань не викликають, ось 4. цікавить.

4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі - керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи);

Ось термін повноважень, в одій організації вибирають голову на 5 років, в іншій на 3 роки, ми в статуті записали що вибори голови та ради кожен рік. В районній спілці мабуть ніякого сенсу немає на довше обирати, в обласній можливо і є сенс, в чому він полягає?

Link to comment
Share on other sites

Моя думка така: Є певні умови для проведення загальних зборів, а саме для того щоб вони були правомочними  для ГО з невеликою кількістю членів  передбачають щоб було присутніх не менше 50% членів (або їх представників) (хоча законодавством не передбачено чіткої вимоги щодо визначення відсоткового співвідношення кількості присутніх членів організації до загальної їх кількості). Тому строк обрання потрібно враховувати від можливості проведення загальних зборів та можливості прийняття управлінських рішень самими загальними зборами. Однак слід звернути увагу, що при встановленні більш тривалого терміну призначення для Голови потрібно передбачити умови дострокового припинення повноважень за рішенням Загальних зборів.

Все рівно вибір стосовно строку залишається за членами ГО

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • Алёнка changed the title to Обговорення статуту, та саму мету громадського об'єднання

все чого нема в статуті не є протизаконим , якщо певні речі передбачаються законами України, також в ході діяльності ГО окремі дії можуть визнчатися положенями керівного органу ГО Рада, бюро інший., статут краще давати на обговорення тим хто увійде в ГО, можливо треба розставити основні акценти, щодо роботи із фінансами, з основними засобами які будуть на балансі, про безліч інших моментів,адміністрації і визначення навіть штату, а такі речі, як порядок проведення селкторних нарад і саме яким шляхом,можна прописати в положені після створення ГО, в статуті фундаторам краще передбачити моменти які потребуватимуть внесення змін до статуту і яким шляхом і хто та як.:IMHO:

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ще цей пункт. Практика показує що 60% не завжди збереться, навіть на загальні збори. Бувають в організаціях і злети та падіння:)

6.1.    Загальні збори вважається правочинним, якщо в них бере участь більше, ніж 60% від загальної кількості членів Організації.

Link to comment
Share on other sites

13 минут назад, teplov сказал:

Ще цей пункт. Практика показує що 60% не завжди збереться, навіть на загальні збори. Бувають в організаціях і злети та падіння:)

6.1.    Загальні збори вважається правочинним, якщо в них бере участь більше, ніж 60% від загальної кількості членів Організації.

Тоді 50% + 1 член (більшість)

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Взагалі, більш прийнято для загальних зборів більше 50%+1, тобто більшість  (хоча законодавством не передбачено чіткої вимоги щодо визначення відсоткового співвідношення кількості присутніх членів організації до загальної їх кількості). Якщо не вказувати кількість присутніх, то є можливість прийняття небажаних рішень проти волі більшості членів. Наприклад: ч.4 ст.98 Цивільного кодексу передбачає, що Учасники товариства, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів. Тобто за відсутності пункту в статуті про правомочність зборів, 10 % членів можуть скликати загальні збори, провести їх в не зручному місці і незручний час та прийняти незручні рішення.

Тому, приймаючи такий пункт члени повинні самі усвідомлювати, що для прийняття рішень повинна їх присутність, якщо на початку діяльності це довести до членів і показати ефективність діяльності, то явка буде.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 часов назад, teplov сказал:

Ось термін повноважень, в одій організації вибирають голову на 5 років, в іншій на 3 роки, ми в статуті записали що вибори голови та ради кожен рік. В районній спілці мабуть ніякого сенсу немає на довше обирати, в обласній можливо і є сенс, в чому він полягає?

Дострокове припинення повноважень, голови, чі Ради, та призначення нових виборів може наступати в разі  признання роботи Голови чі Ради незадовільною більш ніж 20% членів спілки. При цьому не обовьязково збирати сбори, достатьньо зібрати підписи.  В такому разі срок повноважень можно підняти і до 5 років.  :IMHO:

Link to comment
Share on other sites

28 минут назад, Граніт сказал:

Дострокове припинення повноважень, голови, чі Ради, та призначення нових виборів може наступати в разі  признання роботи Голови чі Ради незадовільною більш ніж 20% членів спілки. При цьому не обовьязково збирати сбори, достатьньо зібрати підписи.  В такому разі срок повноважень можно підняти і до 5 років.  :IMHO:

І чим це передбачено?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 минуты назад, yurasaver сказал:

І чим це передбачено?

Це треба внести в Статут, якщо є зацікавленність в стабільній роботі ГО. Це як запобіжний захід, якщо керівництво буде ігнорувати статутом, щоб була можливість не чікати кілька років до перевиборів, а реанімувати ГО. А якщо все гаразд, то не треба кожен рік знов вибирата голову, та Раду ГО. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • Алёнка changed the title to Обговорення статуту та мети громадського об'єднання

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...