Jump to content

Засідання ради ГО СПУ 2.11.2013


Recommended Posts

2 листопада 2013 року у ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича» пройшло чергове засідання ради ГО «Спілка пасічників України», на якій, згідно витягу з протоколу № 4 від 02.11.2013: «Розглянуто чотири питання: 1. Обговорення результатів підготовки та проведення 43 Міжнародного конгресу «Апімондія». Рада виступила з проханням звернути увагу всіх своїх членів на місцях на причини проведення такого неконтрольованого спілкою заходу та вказати на необхідність створення умов по не допущенню подібного в майбутньому. 2. Місце та участь СПУ в судовому процесі, розпочатому п. Васильківською Т.Ю проти Горєліка О.М як засновника журналу «Пасічник» за опубліковану ним статтю правника Виноградова. 3. Обговорення перенесення дати проведення позачергового з’їзду у зв’язку з певним «баченням» рішення існуючих протиріч у діяльності СПУ президентом СПУ п. Боднарчуком Л.І. 4. Про необхідність приведення у відповідність реєстраційних документів районних і обласних спілок пасічників у відповідність до дії нового закону про реєстрацію ГО від 22.03.2013 р. Прийняті рішення: 1. Рада СПУ категорично засуджує нав’язуванні їй невеликим колом осіб на чолі з Президентом СПУ п. Боднарчуком Л.І. відтягування дати проведення позачергового з’їзду. Позачерговий з'їзд провести 14 грудня 2013 року. 2. Доручити в. о. президента СПУ Горішнику В.Л. написати лист від імені СПУ до Хмельницького міжрайонного суду стосовно позову п. Васильківської на п. Горєліка О.М. 3. Рада СПУ виступає за збереження СПУ як єдиної організації. Бездіяльність Президента на сьогоднішній день привела до розколу та появи в Україні десятка інших розрізнених організацій та об’єднань в галузі бджільництва. Основним завданням СПУ повинно стати об’єднання інтересів всіх її членів з метою захисту після підписання угоди з ЄС. 4. Звернутися до всіх існуючих та зареєстрованих спілок з інформацією про необхідність приведення перереєстрації у відповідності до вимог нового закону про реєстрацію громадських об’єднань від 22.03.2012 р, № 4572-VI, що набрав чинності від 01.01.2013 р. 5. Згідно пункту 4.3. Статуту СПУ «Норми представництва, час, місце скликання і порядок денний з’їзду оголошується Радою спілки не пізніше, як за місяць до початку з’їзду». Згідно статуту СПУ її президент (тим більше відсторонений від обов’язків президента, в зв’язку з недовірою) немає ніяких прав скликати і готувати з’їзд. Але він вправі на з’їзді, скликаному чинною Радою СПУ, оскаржити рішення Ради про його відсторонення і за рішенням з’їзду повернутись до виконання обов’язків президента СПУ. Рішення Ради стосується всіх обласних і районних організацій СПУ, які мають керуватись рішеннями Ради СПУ, яка в період між з’їздами є вищим керівним органом СПУ. Рада СПУ вказала, що голова СП Харківської області - Стригін О.О. не в повній мірі виконав завдання Ради щодо підготовки нової редакції статуту СПУ. 6. З метою дотримання законності діяльності СПУ прийнято рішення про те, що право приймати участь у позачерговому 7-му з’їзді матимуть ті делегати, що прибудуть на з’їзд із завіреними копіями реєстраційних свідоцтв нового зразка та витягами з протоколів конференцій про обрання їх делегатами. Вони також повинні представляти письмові заяви про прийняття у члени СПУ - організацію, яку вони представлятимуть. 7. Прийнято рішення про квоти делегатів на позачерговий 7-ий з’їзд СПУ: від кожної зареєстрованої районної чи міської організації – членів СПУ – по одному делегату, від обласної організації СПУ по два делегата, а також делегатами мають право бути всі члени ради СПУ, обрані попереднім з’їздом. Запропоновано наступні питання порядку денного, що виносяться на 7-ий позачерговий з’їзд СПУ: 1. Звіт Президента СПУ Боднарчука Л.І. про підготовку до проведення та участь СПУ у 43-му Міжнародному конгресі «Апімондія». 2. Перереєстрація ГО у відповідності до вимог нового закону. Доповідач Стригін О.О. 3. Озвучення поданих заяв щодо прийняття та набуття членства в СПУ. 4. Обговорення нового Статуту СПУ. Доповідач Стригін О.О. 5. Обрання Президента СПУ. 6. Різне».

Link to comment
Share on other sites

4. Про необхідність приведення у відповідність реєстраційних документів районних і обласних спілок пасічників у відповідність до дії нового закону про реєстрацію ГО від 22.03.2013 р.

ось це цікавить .. якщо спілка в районі була зареестрвана колись , то тепер її треба реєструвати по новому, чи реанімувати стару району ? що проблематично.. і чи буде робитись це централізовано чи кожен собі на місцях ? :) взагалі можна детальніше що за цим пунктом стоїть ? що вирішили .. про що говорили які думки ?
Link to comment
Share on other sites

У цьому документі голова Спілки пасічників Харківської області Стригін О.О. згадується тричі. Має грати, судячи з усього, на з"Їзді першою скрипкою. Що саме він зможе пояснити членам ради Спілки? Чи взагалі він дав гарантії щодо свого приїзду на з"їзд?

Link to comment
Share on other sites

:IMHO1:
2 листопада 2013 року у ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича» пройшло чергове засідання ради ГО «Спілка пасічників України», на якій, згідно витягу з протоколу № 4 від 02.11.2013: «Розглянуто чотири питання:
Возникает много вопросов после заседания Рады СПУ. Акцентирую внимание г-на Стрыгина А.А., как ответственного юриста за разработку новой, как я понял, концепции СТАРОЙ СПУ. Далее цитирую Закон Украины Про громадські об'єднання (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 1, ст.1) Розділ I ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ Стаття 1. Поняття громадського об'єднання ….. 2. Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. 3. Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. 4. Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи. ВОПРОС: Что же Вы хотите создать? Определитесь. Стаття 2. Сфера дії Закону ….. 2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення: …. 5) саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне самоврядування; ВОПРОС: Так это будет ОПЯТЬ не профессиональное самоуправление? Может достаточно экспериментов над пасечниками? ВОПРОС: 3. Рада СПУ виступає за збереження СПУ як єдиної організації. Бездіяльність Президента на сьогоднішній день привела до розколу та появи в Україні десятка інших розрізнених організацій та об’єднань в галузі бджільництва. Основним завданням СПУ повинно стати об’єднання інтересів всіх її членів з метою захисту після підписання угоди з ЄС. Стаття 5. Гарантії права на свободу об'єднання 1. Ніхто не може бути примушений до вступу у будь-яке громадське об'єднання. Належність чи неналежність до громадського об'єднання не може бути підставою для обмеження прав і свобод особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг. Пункт 3 противоречит Закону и реалиям жизни. За время разборок СПУ создано ряд новых организаций, которые имеют право на жизнь. Мне кажется, Рада СПУ впадает в ностальгию о прошлых совковых временах. 4. Звернутися до всіх існуючих та зареєстрованих спілок з інформацією про необхідність приведення перереєстрації у відповідності до вимог нового закону про реєстрацію громадських об’єднань від 22.03.2012 р, № 4572-VI, що набрав чинності від 01.01.2013 р. ВОПРОС: Вы считаете, что все региональные спилки, что входят в СПУ, успеют перерегистрироваться за 37 дней, что остались до съезда? Это надо провести конференции, сборы и т.д. Нереальные планы. Значит, чтобы успеть, будут фальсификации? Читаем решение Рады: 6. З метою дотримання законності діяльності СПУ прийнято рішення про те, що право приймати участь у позачерговому 7-му з’їзді матимуть ті делегати, що прибудуть на з’їзд із завіреними копіями реєстраційних свідоцтв нового зразка та витягами з протоколів конференцій про обрання їх делегатами. Вони також повинні представляти письмові заяви про прийняття у члени СПУ - організацію, яку вони представлятимуть. Похоже г-н Президент Боднарчук Л.И. прав, что предлагает отодвинуть сроки проведения съезда. Если внимательно прочитать еще не один раз, что просто необходимо, возникает еще больше вопросов…. Чем ответов. Например, пункт 4 Порядка проведения Съезда: Обговорення нового Статуту СПУ. Доповідач Стригін О.О. А когда же принятие нового Устава? Что на следующем очередном или неочередном съезде? ОБГОВОРЮЮТЬ ПРОЕКТ – до съезда, на конференциях, сборах, в коллективах…, а принимают УСТАВ – на съезде. Это же элементарно, Вадсон…. Складывается впечатление о низком уровне юридической подготовки проведения Рады и будущего съезда в целом. У Вас нет денег на нормальных юристов? Скиньтесь шапкой по кругу. Кто и куда нас зовет? Ведь против самого г-на Горишныка В.Л. возбужден судебный процесс. Может лучше подождать его исход?
Link to comment
Share on other sites

Кто и куда нас зовет?

Отожбо і воно ;) а куди ви звете нас Сахо ;) ,
Пункт 3 противоречит Закону и реалиям жизни. За время разборок СПУ создано ряд новых организаций, которые имеют право на жизнь. Мне кажется, Рада СПУ впадает в ностальгию о прошлых совковых временах.

Сахо тут ви незрозуміли про що йдеться. нехвилюйтесь ББУ ніхто не заставить самоліквідуватись :umora:
Вадсон….

може "Ватсон" :wave: Сахо , а невже ББУ далеко так втікла від СПУ в плані зїздів і їх правильного проведення ? :ah:
Link to comment
Share on other sites

2 листопада 2013 року у ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича» пройшло чергове засідання ради ГО «Спілка пасічників України», на якій, згідно витягу з протоколу № 4 від 02.11.2013:

снова попытка переворота. Ох эти кресла. Никому не дают покоя.
1. Звіт Президента СПУ Боднарчука Л.І. про підготовку до проведення та участь СПУ у 43-му Міжнародному конгресі «Апімондія». 2. Перереєстрація ГО у відповідності до вимог нового закону. Доповідач Стригін О.О. 3. Озвучення поданих заяв щодо прийняття та набуття членства в СПУ. 4. Обговорення нового Статуту СПУ. Доповідач Стригін О.О. 5. Обрання Президента СПУ. 6. Різне».

А почему бы не обсудить бы работу рады СПУ за истекший период.Я думаю это интереснее и актуальнее чем конгресс . Пусть тот же Горишнык отчитается об этой работе коль взялся керовать.
Link to comment
Share on other sites

А почему бы не обсудить бы работу рады СПУ за истекший период.Я думаю это интереснее и актуальнее чем конгресс . Пусть тот же Горишнык отчитается об этой работе коль взялся керовать.

:IMHO1: Работа Рады СПУ – это тема повседневных анализов членов организации, ведь это касается ее деятельности. Соглашаюсь полностью. И еще следует отметить, что к власти надо идти не по трупам, не обгаживая предыдущих руководителей. Иначе это грозит тем, что с тобой поступят еще хуже. Это просто совет. СПУ нужны мудрые руководители, способные действовать с чистого листа, а не с традиций тонн вылитой грязи, способные действовать во благо вверенной им организации. Иначе результат предсказуем. Разберитесь с Радой, очиститесь и не спешите рубить с плеча.
Link to comment
Share on other sites

снова попытка переворота. Ох эти кресла. Никому не дают покоя.
Насколько я понимаю, и слышал собственными ушами (с диктофоном, само собой) Леонид Иванович сам изъявил желание уйти с поста президента Спилки. После Апимондии. Потому, собственно, съезд и является "позачерговым". О каком перевороте идёт речь?
Link to comment
Share on other sites

снова попытка переворота. Ох эти кресла. Никому не дают покоя.
Насколько я понимаю, и слышал собственными ушами (с диктофоном, само собой) Леонид Иванович сам изъявил желание уйти с поста президента Спилки. После Апимондии. Потому, собственно, съезд и является "позачерговым". О каком перевороте идёт речь?
:IMHO1: Журнал Пасека №9 сентябрь 2013 год, страница 26. Статья "Відкритий лист п. Горішнику". Автор Боднарчук Л.И., Президент СПУ. РЕКОМЕНДУЮ ПОЧИТАТЬ. Разве это не переворот? Может эти люди по другому просто не умеют? Так зачем очередной раз экспериментировать над пасечниками?
Link to comment
Share on other sites

О каком перевороте идёт речь?

А разве это не переворот если первоначально Боднарчука отстранили от должности
Link to comment
Share on other sites

И еще следует отметить, что к власти надо идти не по трупам, не обгаживая предыдущих руководителей.
:ak::ak::ak: !!! :ae::hi:
Link to comment
Share on other sites

Журнал Пасека №9 сентябрь 2013 год, страница 26. Статья "Відкритий лист п. Горішнику". Автор Боднарчук Л.И., Президент СПУ. РЕКОМЕНДУЮ ПОЧИТАТЬ.
Читаем: "...Слід відмітити, що обрано Вас (Горішника) на раді Спілки з певними статутними порушеннями. Згідно Статуту ваші кандидатури повинні були бути рекомендовані обласними конференціями, та затверджені на з'їзді «…з'їзд обирає таємним голосуванням президента спілки, Раду спілки терміном на 2 роки та за поданням обласних конференцій затверджує кандидатури на посади віце-президентів.» (розділ 4.5 Статуту). Це не було зроблено". Т.е. вице-президента как бы избирать нелегитимно мимо съезда согласно устава, который находится у президента под семью печатями, и который в других пунктах попирать можно сколько угодно (непроведение очередных съездов хотя бы). И почему тот же Боднарчук ратовал за избрание вице-президентом покойного ныне Клюйко полтора года назад на собрании рады? Нестыковки. Дальше читаем: "...але ви все почали робити самостійно без президента, якому ще й висловлюєте «недовіру» після 19 років президентства на громадських засадах (без оплати)". Т.е. недоверие выражать непозволительно, судя по всему???? И иронично очень звучит - "на громадських засадах" (без оплати). В общественной-то организации... "Я хочу бачити, як ви запрацюєте після Конгресу, у разі, якщо ваші кандидатури підтримає з’їзд". А здесь что? Ухмылка, что съезд может не поддержать кандидатуры оппонентов? Таким чином, до позачергового 7-го з’їзду пасічників ніяких змін у керівництві не може бути, попри усі ваші прагнення. А это что - логический вывод из вышесказанного или что-то царское. И где тогда ссылка на устав?
Link to comment
Share on other sites

Дима, у тебя и в предыдущий раз была эйфория от предстоящего сьезда. И еще. Неужели ты серьезно думаешь что если прийдет младая :umora: поросль и все закрутится? Что сейчас причина бездеятельности в Боднарчуке? Если бы хотели работать,то могли бы найти консенсус ним. Он почесный а они работают. и еще. Как поражает сволочная натура многих.Когда он был в силе и все вокруг кормились, то руки облизывали. А сейчас?

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

2 листопада 2013 року у ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича» пройшло чергове засідання ради ГО «Спілка пасічників України», на якій, згідно витягу з протоколу № 4 від 02.11.2013: «Розглянуто чотири питання:
Возникает много вопросов после заседания Рады СПУ. Акцентирую внимание г-на Стрыгина А.А., как ответственного юриста за разработку новой, как я понял, концепции СТАРОЙ СПУ. Далее цитирую Закон Украины "Про громадські об'єднання" ... ВОПРОС: ... ВОПРОС: ... ВОПРОС: ... Кто и куда нас зовет? Ведь против самого г-на Горишныка В.Л. возбужден судебный процесс...
Я не являюсь членом СПУ, ББУ. Почему-то мне кажется, что и большинство участников дискуссии в настоящей теме нашего Форума так же не состоят в СПУ. А ведь для того, что бы принимать участие в выборах раввина (или хотя бы в обсуждении кандидатуры на должность раввина) надо сначала пройти обряд обрезания. Но это так, к слову. Вспомнилась мне "История КПСС", изучаемая на 1-2 курсе в институте (как и большинством из участников обсуждения). В ходе изучения курса я не встречал информации о том, что: 1. Что 1-й съезд РСДРП был проведён в Минске в 1898 году только после проведения всех губернских конференций, конференций Царства Польского, Финляндии и Бухарского эмирата, которые входили в состав Российской Империи, не являясь губерниями. 2. Что при проведении 1-го (и последующих) съездов и конференций РСДРП делегаты руководствовались какими-то законами Российской Империи на эту тему. Я не изголяюсь, кроме РСДРП в РИ были и другие партии, да и сама РСДРП была парламентской (в Госдуме) партией. 3. Что решения съездов и конференций РСРП были одобряемыми государём-императором (как всё в том государстве). 4. Что факт осуждения В.И.Ульянова и отбывания им наказания по приговору суда помешал ему быть одним из лидеров, а позже - единственным лидером РСДРП. Результат деятельности этой организации - наиболее успешен во всей мировой истории. От 1898 года (1-й съезд в Минске) до 1918 (приход к полному единовластию) - всего 20 лет. А вообще - что плохого в том, что кто-то пытается что-то сделать, не прося финансирования за счёт бюджета? Ведь наверняка на Раде СПУ не будут рассматриваться вопросы об организации насильственного изменения конституционного строя в Украине...
Link to comment
Share on other sites

Я не являюсь членом СПУ, ББУ. Почему-то мне кажется, что и большинство участников дискуссии в настоящей теме нашего Форума так же не состоят в СПУ.

А давайте проголосуем?! ;)
Link to comment
Share on other sites

А давайте проголосуем?! ;)
О чем?
Link to comment
Share on other sites

О чем?

Кто в какой организации или клюбе состоит! :) Я - член СПУ с .... лет 30, наверное. Чуть меньше, чем в клубе гетеросексуалов. :dntknw: Взносы смешные, но плачу. Имею право требовать отчётность, почётность и уважение.
Link to comment
Share on other sites

Неужели ты серьезно думаешь что если прийдет младая :umora: поросль и все закрутится? Что сейчас причина бездеятельности в Боднарчуке?
Не знаю, что должно закрутиться без денег. Ни тогда, ни сейчас средств как бы нет, а есть лозунги. Но мне нравится в "младой поросли" хотя бы то, что они стремятся разобраться в несовершенстве и непонятности нынешней ситуации. Устава и печати организации в глаза никто не видел... Это вообще как? Что это за структура такая? Она вообще зарегистрирована где-то или нет. И все 19 лет, получается, Боднарчук был президентом несуществующей Спилки? Объясните.
Link to comment
Share on other sites

Не знаю, что должно закрутиться без денег. Ни тогда, ни сейчас средств как бы нет,

А деньги-то для каких целей необходимы чтобы заработала общественная организация?
а есть лозунги

А вот это интересно. И какие же это лозунги? Здесь пан Добровский как-то уже даже молиться призывал. И где он теперь?
Но мне нравится в "младой поросли" хотя бы то, что они стремятся разобраться в несовершенстве и непонятности нынешней ситуации. Устава и печати организации в глаза никто не видел... Это вообще как? Что это за структура такая? Она вообще зарегистрирована где-то или нет. И все 19 лет, получается, Боднарчук был президентом несуществующей Спилки?

А что мешает "младой поросли" разобраться сейчас когда Боднарчук не удел.
Объясните.

Обьяснить не могу т.к. не член рады
Link to comment
Share on other sites

А деньги-то для каких целей необходимы чтобы заработала общественная организация?
Целей много может быть. На мой взгляд -пропаганда пчеловодства и продукции пчеловодства - самая главная из них.
А что мешает "младой поросли" разобраться сейчас когда Боднарчук не удел.
Скорее всего, "поросль" только сейчас подросла к таким свершениям.
Link to comment
Share on other sites

Взносы смешные, но плачу.
До сих пор???
Link to comment
Share on other sites

До сих пор???

Сейчас, кто не платит взносы, то не имеет некоторых "смешных" привилегий при покупке товаров в пчеломагазинах и не может быть допущен к торговле под эгидой СПУ. :dntknw:
Link to comment
Share on other sites

До сих пор???

Сейчас, кто не платит взносы, то не имеет некоторых "смешных" привилегий при покупке товаров в пчеломагазинах и не может быть допущен к торговле под эгидой СПУ. :dntknw:
А помедленнее, пожалуйста. особенно об торговле под эгидой СПУ
Link to comment
Share on other sites

А помедленнее, пожалуйста. особенно об торговле под эгидой СПУ

Всё очень просто, кто одевает и кормит девушку, тот и катает на авто. :dntknw:
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...