Jump to content
Николай S

Обговорення, правка Проект Закону про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл Номер, дата реєстрації: 5274 від 19.03.2021

Recommended Posts

1 година тому, nibond сказав:

Щодо перспектив розгляду законопроекту, то це не так швидко, бо зараз він на розгляді в комітетах. Внести зміни буде час, було б бажання. Якщо вже є якісь пропозиції, то надавайте вже зараз. З радістю передав би естафету людям зацікавленим і відповідальним. Робота постійна, непильна, але... безкоштовна.

Шодо оцінки самого законопроекту, то замітьте, опоненти кинулись мочити перш за все персоналії. Чому і хто в цьому зацікавлений? Тут є пояснення. Всьому свій час.

Стосовно термінів, то які  саме на Ваш погляд повинні бути визначені інакше. З воском вже розібрались, мулька лопнула.

Правда вже намалювалась закономірність, всі знають, що терміни неправильні і всі як один повторюють темник Двикалюка.

 

Гаразд, можливо я не розумію трактовку але читаємо 

Стаття 22. Розміщення пасік, розміщення бджолиних сімей на пасіці

1. Фізичні особи та суб’єкти господарювання розміщують пасіки на земельних ділянках, які належать їм на праві власності, постійного або тимчасового користування, у тому числі оренди.

2. Розміщення пасік дозволяється на земельних ділянках усіх категорій цільового призначення, в тому числі на землях сільськогосподарського,  лісогосподарського та природоохоронного призначення. Бджолині сім'ї можуть розміщуватись на/в будівлях, спорудах, на земельних ділянках за згодою їх власників або користувачів.

3. Розміщення пасік на землях лісового фонду здійснюється безоплатно з урахуванням вимог Лісового кодексу України.

4. Розміщення пасік в ентомологічних заказниках або в інших об'єктах  та на землях природоохоронного призначення з рідкісними чи зникаючими підвидами, популяціями, породами бджіл, регламентується положеннями про ці заказники чи об'єкти.

 

Тепер реальнимй всюди   поширений приклад ----пасіка в польовій  лісосмузі поруч соняшникове поле і його господар не готовий платити за запилення та ще і хоче  хабаря  причому сама захисна полоса може бути як його так і іншого власника   яким чином регулюються наші відносини ?????????  Де чітке визначення  хто кому платить ????

я керуюсь 

Стаття 15. Права пасічників (бджолярів), власників сімейних ферм пасічників (бджолярів), власників товарних та/або аматорських пасік, суб’єктів племінної справи та репродукторів виробничних бджолиних маток.

1. Пасічники (бджолярі), власники сімейних ферм пасічників (бджолярів), власники товарних та/або аматорських пасік, суб’єкти племінної справи, репродуктори виробничних бджолиних маток у галузі бджільництва, здійснюючи господарську діяльність, мають право:

......2)   використовувати кормові угіддя бджіл шляхом розміщення біля них стаціонарних та/або кочових пасік;

чому тут в кінці цитати немає   слова                 "безкоштовно"

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
1 година тому, nibond сказав:

.....Якщо вже є якісь пропозиції, то надавайте вже зараз.

Читаємо далі:

 

Стаття 16. Обов’язки пасічників (бджолярів), власників сімейних ферм пасічників (бджолярів), власників товарних та/або аматорських пасік, суб’єктів племінної справи та репродукторів виробничних бджолиних маток щодо захисту здоров’я бджіл

....4. На товарних та/або аматорських пасіках власник пасіки та/або пасічник (бджоляр) веде журнал пасіки. Вся інформація про пасіки знаходиться у Єдиному реєстрі пасік України.

Може всетаки потрібно читати

"Вся загальна  інформація про пасіки знаходиться у Єдиному реєстрі пасік України."    інакше можна буде трактувати як вимогу щоденно  всі дані журналу переносити в реестр.

Link to post
Share on other sites
1 година тому, Николай S сказав:

Тепер реальнимй всюди   поширений приклад ----пасіка в польовій  лісосмузі поруч соняшникове поле і його господар не готовий платити за запилення та ще і хоче  хабаря  причому сама захисна полоса може бути як його так і іншого власника   яким чином регулюються наші відносини ?????????  Де чітке визначення ????

Стаття 23. Перевезення кочових пасік (кочівля), перевезення бджіл

 

1. Перевезення кочових пасік (кочівля) до кормових угідь здійснюється за погодженням із власниками або користувачами земельних ділянок. (на яких розміщуються пасіки)

Все залежить від того в чиїй власності находиться лісосмуга.

Якщо лісового фонду, то безоплатно з дозволу лісництва.

Якщо в комунальній власності, то з дозволу органу місцевого самоврядування.

Якщо у власності аграрія, то з його дозволу.

 

Крім того законопроектом пропонується як обов'язковий  агротехнічний прийом бджолозапилення  ентомофільних с.г. рослин. У аграрія не має законних підстав вимагати плату з пасічника, якщо пасіка розміщується на земельних ділянках до яких він не має відношення.

Стаття 32. Використання бджіл та інших продуктів бджільництва

1. Бджоли використовуються для: запилення ентомофільних дикорослих рослин, запилення і підвищення врожайності ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення, виробництва продуктів бджільництва, апітерапії, апітуризму.

2. Фізичні особи та суб’єкти господарювання, які вирощують ентомофільні рослини сільськогосподарського призначення, для підвищення урожайності цих рослин зобов’язані використовувати власні пасіки для запилення чи користуватися послугами інших пасік на договірних засадах.

3. Бджолозапилення ентомофільних сільськогосподарських рослин є обов’язковим агротехнічним прийомом їх вирощування. Не виконання цих вимог тягне за собою адміністративну відповідальність.

4. Надання послуг з бджолозапилення здійснюється відповідно до науково-обґрунтованих норм розміщення бджолиних сімей на один гектар посівів ентомофільних рослин.

Крім того пропонуються зміни до Закону по місцеве самоврядування, які уточнюють і розширюють повноваження органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань з бджільництва.

3) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170, з наступними змінами):

1. Частину першу статті 26 доповнити пунктами 34-1, 37-2, 46-1, 46-2 такого змісту:

«34-1) вирішення питань щодо виділення земельних ділянок для створення та/або розміщення на них підрозділів пасік будь-якого типу, створення та розширення кормових (медодайних) угідь для бджіл;»;

37-2) прийняття рішень про створення зелених та  рекреаційних зон в населених пунктах та навколо них та засадження їх  медодайними та пилкодайними культурами з метою покращення кормової бази для бджіл;

46-1) прийняття рішень щодо створення буферних зон  навколо генофондних господарств з метою збереження аборигенних бджіл;

46-2)  прийняття рішень щодо створення селекційних зон  та зон контрольованого парування бджолиних маток  для створення умов функціонування суб'єктів племінної справи;»;

 

 

 

2. Пункт «а» частини першої статті 33 доповнити наступними підпунктами такого змісту:

 

«3-1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про розробку, забезпечення та реалізацію місцевих програм та заходів розвитку галузі бджільництва та збереження і захисту бджіл;

 

3-2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про забезпечення на місцевому рівні:

 

    виконання  вимог Закону «Про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл» щодо  обліку пасік, що знаходяться на території громади, щодо своєчасного інформування власників стаціонарних та кочових пасік, які знаходяться у них на обліку, щодо застосування суб’єктами господарювання та/або особистими селянськими господарствами та /або фізичними особами пестицидів та/або небезпечних для бджіл агрохімікатів;

 

   розробку та дотримання правил щодо застосування фізичними особами пестицидів та  шкідливих для бджіл агрохімікатів на присадибних і дачних ділянках;»

 

 

 

3. Пункт «б» частини першої статті 33 доповнити підпунктом 1-1 такого змісту:

 

«1-1) вжиття необхідних заходів щодо сприяння захисту бджіл, розвитку і підтримки галузі бджільництва;»;

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Посилання на проект  закону України http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71474

який потребує  нашого обговорення 

Link to post
Share on other sites
27 хвилин тому, Николай S сказав:

Читаємо далі:

 

Стаття 16. Обов’язки пасічників (бджолярів), власників сімейних ферм пасічників (бджолярів), власників товарних та/або аматорських пасік, суб’єктів племінної справи та репродукторів виробничних бджолиних маток щодо захисту здоров’я бджіл

....4. На товарних та/або аматорських пасіках власник пасіки та/або пасічник (бджоляр) веде журнал пасіки. Вся інформація про пасіки знаходиться у Єдиному реєстрі пасік України.

Може всетаки потрібно читати

"Вся загальна  інформація про пасіки знаходиться у Єдиному реєстрі пасік України."    інакше можна буде трактувати як вимогу щоденно  всі дані журналу переносити в реестр.

Так, можна уточнити, тоді краще "Вся необхідна інформація".

Але в ст. 18 детально розписується які дані вносяться як обов'язкові, а які як опитувальник

 

Стаття 18. Реєстрація пасіки. Видача Паспорту пасіки. Єдиний реєстр пасік України. Свідоцтва про реєстрацію пасіки.  Ветеринарне свідоцтво.

1. З метою аналізу та прогнозування розвитку галузі бджільництва, систематизації, збору статистичних та аналітичних даних, органами місцевого самоврядування проводиться облік пасік.

2. З метою ідентифікації пасіки та її власника, фіксації ветеринарно-санітарного стану пасіки та здоров'я бджіл пасіка реєструється в Єдиному реєстрі пасік України з видачею Паспорту пасіки.

14.  До 1 (першого) травня поточного року власник пасіки вносить інформацію про пасіку у Єдиний реєстр пасік України (опитувальник пасіки) через особистий кабінет.

Link to post
Share on other sites
34 хвилини тому, nibond сказав:

Так, можна уточнити, тоді краще.......

 

 

 

В першому випадку теж йшла мова про уточнення з метою уникнення неправильного трактуваня

Стаття 15.

......2)   використовувати кормові угіддя бджіл шляхом безкоштовного   розміщення біля них стаціонарних та/або кочових пасік

також  за землі   лісогосподарського  призначення вище це визначено однозначно а за землі  сільськогосподарського та природоохоронного призначення  чомусь   там же не визначено  і це буде вносити плутанину  в  трактування

Link to post
Share on other sites
1 година тому, nibond сказав:

Стаття 23. Перевезення кочових пасік (кочівля), перевезення бджіл

 

1. Перевезення кочових пасік (кочівля) до кормових угідь здійснюється за погодженням із власниками або користувачами земельних ділянок. (на яких розміщуються пасіки)

Все залежить від того в чиїй власності находиться лісосмуга.

Якщо лісового фонду, то безоплатно з дозволу лісництва.

Якщо в комунальній власності, то з дозволу органу місцевого самоврядування.

Якщо у власності аграрія, то з його дозволу.

 

Я знову про те самісіньке:umora: є шанс і спокуса:umora:  комунальникам і аграріям спробувати заробити на пасічнику :umora: саме тому ст. 15 п2 потребує уточнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
43 хвилини тому, Николай S сказав:

Я знову про те самісіньке:umora: є шанс і спокуса:umora:  комунальникам і аграріям спробувати заробити на пасічнику :umora: саме тому ст. 15 п2 потребує уточнення

Якого саме уточнення?

Бо в ст.22 Розміщення пасік внормовано питання розміщення пасік біля спеціально створених медоносних угідь. Якщо це не внормувати, то ніхто ніколи не буде спеціально висаджувати медодайні культури для отримання продуктів бджільництва, бо буде не захищений від  розкрадання.

Link to post
Share on other sites

Давайте спробуємо почати спілкування з чистого аркушу;

Що до виключення з правила про розміщення біля медодайних культур цілком згоден, але посіяний аграрієм сонях він не маючи власної пасіки вважає медодаєм і трактуватиме закон по своєму, бо закон чітко пояснує безоплатне розташування на лісових землях але мовчить про землі сг призначення. Стосовно земель природоохоронної зони теж НЕ бачу чіткого визначення безоплатного використання.

саме тому пропоную 

ст. 15.

......2)   використовувати кормові угіддя бджіл шляхом безкоштовного   розміщення біля них стаціонарних та/або кочових пасік за виключенням посівів для власних пасік

Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Николай S сказал:

Давайте спробуємо почати спілкування з чистого аркушу;

Що до виключення з правила про розміщення біля медодайних культур цілком згоден, але посіяний аграрієм сонях він не маючи власної пасіки вважає медодаєм і трактуватиме закон по своєму, бо закон чітко пояснує безоплатне розташування на лісових землях але мовчить про землі сг призначення. Стосовно земель природоохоронної зони теж НЕ бачу чіткого визначення безоплатного використання.

саме тому пропоную 

ст. 15.

......2)   використовувати кормові угіддя бджіл шляхом безкоштовного   розміщення біля них стаціонарних та/або кочових пасік за виключенням посівів для власних пасік

Ну і тут знову нюанс .Реальна ситуація біля мене в цьому році посі 600 га . ріпаку в госпадарства пасіки немає вони раді що мої бджоли запилюють , до тепер обробляли безпечними для бджіл пестицидами навіть вели розмову в цьму році що можуть надати техніку для перевезення на сонях.

А якщо в них своя пасіка булаб тоді мені що платити якісь гроші за те що я в дома знаходжусь.

Link to post
Share on other sites
19 хвилин тому, uam_63 сказав:

Ну і тут знову нюанс .Реальна ситуація біля мене в цьому році посі 600 га . ріпаку в госпадарства пасіки немає вони раді що мої бджоли запилюють , до тепер обробляли безпечними для бджіл пестицидами навіть вели розмову в цьму році що можуть надати техніку для перевезення на сонях.

А якщо в них своя пасіка булаб тоді мені що платити якісь гроші за те що я в дома знаходжусь.

тут нюанс лише в тому, що вони перш чим сіяти медодаї для власної пасіки повинні взнати наявність законних пасік на конкретній території і сіяти так щоб всім хватило а питань до тих хто вже до того має там пасіки бути не може.:hi:

Link to post
Share on other sites
19 минут назад, Николай S сказал:

тут нюанс лише в тому, що вони перш чим сіяти медодаї для власної пасіки повинні взнати наявність законних пасік на конкретній території і сіяти так щоб всім хватило а питань до тих хто вже до того має там пасіки бути не може.:hi:

Взнати то вони можуть і звичайно в 90% випадків ніяких проблем не буде а от в решти 10% відсотках можуть знайтись сильно принципові і може бути прецендент.

От тому в закон не потрібно закладати ніяких підводних каменів . Повинно бути дозволено ставити пасіку де хто бажає в межах не порушення приватної власності звичайно .А здоровий глузд вже підкаже чи варто на 100га. медоносу навозити 300 сімей. А то як написати в законі що хтось посіяв медонос спеціально для себе і всі в окрузі повинні катапультуватися то нічого хорошого з цього не буде.:IMHO:

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
5 хвилин тому, uam_63 сказав:

Взнати то вони можуть і звичайно в 90% випадків ніяких проблем не буде а от в решти 10% відсотках можуть знайтись сильно принципові і може бути прецендент.

От тому в закон не потрібно закладати ніяких підводних каменів . Повинно бути дозволено ставити пасіку де хто бажає в межах не порушення приватної власності звичайно .А здоровий глузд вже підкаже чи варто на 100га. медоносу навозити 300 сімей. А то як написати в законі що хтось посіяв медонос спеціально для себе і всі в окрузі повинні катапультуватися то нічого хорошого з цього не буде.:IMHO:

Чуму Ви вирішили катапультуватись якщо у Вас там пасіка стояла до того, і вони знали про це 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Продовжую, пропоную доповнити Стаття 22. Розміщення пасік, розміщення бджолиних сімей на пасіці

......9. Утримання Бджолосімей в бортях, колодах, пнях є нашою історичною спадщиною і захищається державою на рівні сучасних технологій бджільництва

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
14 минут назад, Николай S сказал:

Чуму Ви вирішили катапультуватись якщо у Вас там пасіка стояла до того, і вони знали про це 

Я це навів як приклад, що не потрібно вписувати в закон підводні камені які потім вилізуть пасічникам боком. Повірте адвокати і юристи в агрофірмах дуже хороші гроші отримують і їм тільки дай соломинку в законі за яку зачепитись замучимось по судам бігати.

На даний час до бджільництва ,,великим грощам ,, байдуже але уявімо ситуацію що в нас стабільна ціна на мед  на рівні 1.7 -1.9 долара , сімейне бджільництво може швидко піти в історію. 

10-15 років тому кругом посіки колгоспні поля стояли не орані , на даний час розорюється все що тільки можна.

Link to post
Share on other sites
7 хвилин тому, uam_63 сказав:

Я це навів як приклад, що не потрібно вписувати в закон підводні камені які потім вилізуть пасічникам боком. Повірте адвокати і юристи в агрофірмах дуже хороші гроші отримують і їм тільки дай соломинку в законі за яку зачепитись замучимось по судам бігати.

На даний час до бджільництва ,,великим грощам ,, байдуже але уявімо ситуацію що в нас стабільна ціна на мед  на рівні 1.7 -1.9 долара , сімейне бджільництво може швидко піти в історію. 

10-15 років тому кругом посіки колгоспні поля стояли не орані , на даний час розорюється все що тільки можна.

Захист посівів медоносів теж має бути, саме тому там першим вжито слово "кочові" тобто до Вашого стаціонару не може бути претензій, читаємо;

5.Кочові пасіки у радіусі 2 (двох) кілометрів від меж кормових угідь, спеціально створених на землях, 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Читаю далі 

Стаття 37. Охорона, захист та збереження  ареалів бджіл

 

7. З метою охорони, захисту та збереження  бджіл у природних умовах їх життєдіяльності не допускається руйнування  бджолиних сімей, які оселилися в дуплах дерев, щілинах споруд. У разі, якщо такі бджолині сім'ї заважають життєдіяльності людини, їхпереселяють.

І не можу чітко зрозуміти власні права, якщо бджоли в дуплі. в лісі,   нікому не мішають чи маю я право їх переселити, тому пропоную трішки редагувати

 

Стаття 37. Охорона, захист та збереження  ареалів бджіл

 

7. З метою охорони, захисту та збереження  бджіл у природних умовах їх життєдіяльності не допускається руйнування  бджолиних сімей, які оселилися в дуплах дерев, щілинах споруд. У разі, якщо такі бджолині сім'ї заважають життєдіяльності людини,  чи представляють автохонну цінність  їх  переселяють.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
40 минут назад, Николай S сказал:

Захист посівів медоносів теж має бути, саме тому там першим вжито слово "кочові" тобто до Вашого стаціонару не може бути претензій, читаємо;

5.Кочові пасіки у радіусі 2 (двох) кілометрів від меж кормових угідь, спеціально створених на землях, 

Не потрібно придумувати ніяких кормових угідь на мою думку,  це все в майбутньому створить нам великі проблеми.:IMHO:

Link to post
Share on other sites
1 хвилину тому, uam_63 сказав:

Не потрібно придумувати ніяких кормових угідь на мою думку,  це все в майьутньому створить нам великі проблеми.

Які може це створити проблеми для стаціонару, а от бажаючих висівати для власних пасік точно не буде, закон має враховувати інтереси всіх інакше  так і залишиться на стадії проєкту.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Николай S сказал:

Які може це створити проблеми для стаціонару, а от бажаючих висівати для власних пасік точно не буде, закон має враховувати інтереси всіх інакше  так і залишиться на стадії проєкту.

Я не тільки про стаціонар думаю , а і про кочовиків. З теперішнім масовим засіванням полів  однією культурою періодично потрібно кудись перевозитись і якщо це прийняти я незможу нікуди приткнутись тому що весь час буду попадати в 2км .зону . Посадок в моїй місцевості між полями немає зовсім і це капець .

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
50 минут назад, Николай S сказал:

Читаю далі 

Стаття 37. Охорона, захист та збереження  ареалів бджіл

 

7. З метою охорони, захисту та збереження  бджіл у природних умовах їх життєдіяльності не допускається руйнування  бджолиних сімей, які оселилися в дуплах дерев, щілинах споруд. У разі, якщо такі бджолині сім'ї заважають життєдіяльності людини, їхпереселяють.

І не можу чітко зрозуміти власні права, якщо бджоли в дуплі. в лісі,   нікому не мішають чи маю я право їх переселити, тому пропоную трішки редагувати

 

Стаття 37. Охорона, захист та збереження  ареалів бджіл

 

7. З метою охорони, захисту та збереження  бджіл у природних умовах їх життєдіяльності не допускається руйнування  бджолиних сімей, які оселилися в дуплах дерев, щілинах споруд. У разі, якщо такі бджолині сім'ї заважають життєдіяльності людини,  чи представляють автохонну цінність  їх  переселяють.

Там взагалі потрібно розібратися, що саме не можна руйнувати: бджолину сім' ю, гніздо, чи разом взяте. Бо з тими визначеннями цей пункт взагалі втрачає сенс.... 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
15 хвилин тому, uam_63 сказав:

Я не тільки про стаціонар думаю , а і про кочовиків. З теперішнім масовим засіванням полів  однією культурою періодично потрібно кудись перевозитись і якщо це прийняти я незможу нікуди приткнутись тому що весь час буду попадати в 2км .зону . Посадок в моїй місцевості між полями немає зовсім і це капець .

В такому випадку можливо потрібно редагувати взамін "від посівів"  писати від "пасік власника" чи іншу редакцію вносьте пропозиції а краще всього мати  поруч  в надійних місцях власні земельні ділянки і хай сіють скільки заманеться:umora:

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
31.03.2021 в 14:40, uam_63 сказав:

Взнати то вони можуть і звичайно в 90% випадків ніяких проблем не буде а от в решти 10% відсотках можуть знайтись сильно принципові і може бути прецендент.

От тому в закон не потрібно закладати ніяких підводних каменів . Повинно бути дозволено ставити пасіку де хто бажає в межах не порушення приватної власності звичайно .А здоровий глузд вже підкаже чи варто на 100га. медоносу навозити 300 сімей. А то як написати в законі що хтось посіяв медонос спеціально для себе і всі в окрузі повинні катапультуватися то нічого хорошого з цього не буде.:IMHO:

 

21 годину тому, nibond сказав:

Я ж писав вище, що соняха це не стосується, та й навпаки, він буде просити пасічників поставити біля його поля бджолосім'ї.

Цей пункт захищає права пасічників, які захочуть насіяти чи насадити якихось спеціальних медодаїв, адже це може бути і об'єднання пасічників. І таких випадків можна навести немало, коли одні намагаються щось створювати, насівати чи насаджувати, а потім до них збігаються з усього світу і вони тільки руками розводять. В результаті потім ніхто нічого не сіє і не створює. Чи це є правильний шлях. Звичайно, якби це робилось за державний кошт, то тоді так, всі в рівних умовах. Але ж, коли це буде, а живемо ми сьогодні і такий варіант цілком можливий. 

 

21 годину тому, nibond сказав:

Ну так це вже визначено. Соняшник, ріпак - олійні технічні культури, гречка - зернова круп'яна культура.

Але коли Ви захочете отримувати монофлорний мед фацелії, чи мануки (чом би й ні) і знайдете відповідні умови і можливості, то зможете це реалізувати.

Звичайно, в законі закладені принципи, а деталі потрібно врегульовувати підзаконними актами - наказами, положеннями, інструкціями. Для цього проектом закону 5274 пропонується створення центрального органу виконавчої влади відповідального за формування і реалізацію державної політики в галузі бджільництва. На сьогодні у всій вертикалі влади не знайдеш жодного виокремленого спеціаліста посадовця, який би опікувався бджільництвом. Нема з ким щось вирішувати, ми прирівняні до тваринництва і в одній кучі з кіньми, ВРХ, птиця. Але ж бджільництво має свою специфіку і об'єднує одразу декілька сфер діяльності.

На відміну від чинного закону і альтернативного від "спасунів", проект закону 5274 визначає бджільництво не як галузь тваринництва чи сільськогосподарського виробництва, а як окрему галузь народного господарства. Це принципова відмінність в оцінці і підходах до реалізації державної політики щодо бджільництва.

 

4 години тому, nibond сказав:

Якщо в законі буде закладено можливість створення мелодайних угідь за таким принципом, то буде створено і механізм, як це реалізувати, в тому числі і те, що визнавати спеціально створеними медодайними угіддями. Як правило, вирішення такого питання не обмежується тільки одним законодавчим актом.

 

4 години тому, nibond сказав:

Обговорення питання цієї теми у Facebook 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222595204782719&id=1649861976

 

 

 

Link to post
Share on other sites
31.03.2021 в 16:16, yurasaver сказав:

Там взагалі потрібно розібратися, що саме не можна руйнувати: бджолину сім' ю, гніздо, чи разом взяте. Бо з тими визначеннями цей пункт взагалі втрачає сенс.... 

Так, потрібно зрозуміти на що направлене це положення.

Україна приєдналася до міжнародної конвенції

Конвенція про охорону дикої флори та фауни
і природних середовищ існування в Європі
Берн, 19 вересня 1979 року
( Про приєднання із застереженнями до Конвенції див. Закон
N 436/96-ВР ( 436/96-ВР ) від 29.10.96 )
 
І хоч Apis mellifera не є в списку видів які підлягають особливій охороні, в природніх умовах існування бджоли є дикими тваринами і відповідно конвенції підлягають захисту
 
Цитата

 

визнаючи, що дика флора та фауна є природною спадщин
непересічної естетичної, наукової, культурної, рекреаційної та
економічної цінності, яку необхідно зберегти і передати прийдешнім
поколінням,
визнаючи виключно важливу роль, яку відіграють дика флора та
фауна у підтриманні біологічної рівноваги,


1. Кожна  Договірна Сторона відповідно до положень цієї 
Конвенції вживає заходів для здійснення національної політики 
охорони дикої флори, дикої фауни та природних середовищ існування, 
приділяючи особливу увагу видам, яким загрожує зникнення, та 
вразливим видам, особливо ендемічним, та середовищам існування, 
яким загрожує зникнення.

 


 

Які можуть бути аргументи, щоб виправдати розорення бджолиних сімей в природних умовах існування. Навіть коли цих бджіл і не знищують, а забирають собі на пасіку, це все одно руйнує унікальне природне середовище існування цих бджіл.

Навряд чи хтось розживеться на такій дії, а непоправну шкоду може завдати, бо невідомо по якому шляху могла б направити природа дану бджолосім'ю. Можливо це був би саме той шлях, який ми не можемо віднайти, чи навіть не уявляємо про його існування.

Link to post
Share on other sites
1 годину тому, nibond сказав:

Так, потрібно зрозуміти на що направлене це положення.

Україна приєдналася до міжнародної конвенції

Конвенція про охорону дикої флори та фауни
і природних середовищ існування в Європі
Берн, 19 вересня 1979 року
( Про приєднання із застереженнями до Конвенції див. Закон
N 436/96-ВР ( 436/96-ВР ) від 29.10.96 )
 
І хоч Apis mellifera не є в списку видів які підлягають особливій охороні, в природніх умовах існування бджоли є дикими тваринами і відповідно конвенції підлягають захисту
 


 

Які можуть бути аргументи, щоб виправдати розорення бджолиних сімей в природних умовах існування. Навіть коли цих бджіл і не знищують, а забирають собі на пасіку, це все одно руйнує унікальне природне середовище існування цих бджіл.

Навряд чи хтось розживеться на такій дії, а непоправну шкоду може завдати, бо невідомо по якому шляху могла б направити природа дану бджолосім'ю. Можливо це був би саме той шлях, який ми не можемо віднайти, чи навіть не уявляємо про його існування.

По даному питанню гадаю, що є над чим подумати, ми свого часу вважали полісянку  втраченою але саме завдяки переселенню з вже звалених лісниками дерев, пасічник зміг їх зберегти,  розвести, тобто поміняти своїх  маток на лісових і сьогодні це вже  пасіка на півтори сотні сімей полісянки. То чи думав він про збагачення чи все таки про збереження та розмноження того, що всі вважали вже втраченим. Вважаю, що вилучення з природного середовища можливе якщо це дійсно з метою збереження та розмноження.:IMHO:

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...