Jump to content

Продукти власного виробництва під забороною


-gorm

Recommended Posts

З першого січня (якщо наші ШАНОВНІ депутати не одумаються вступають в силу ст. 33 та 35 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів". Цей закон потрібний, але в наших реалях це буде крах для сільського населення, яке й так ледь животіє. Навожу витяг з цього закону. Стаття 33. Забій тварин 1. Забороняється забій тварин, які не супроводжуються ветеринарним документом, що засвідчує здоров'я тварин, які направляються на забій, та ветеринарно-санітарний стан потужності (об'єкта) походження таких тварин. 2. Забороняється здійснювати забій парнокопитних та інших копитних, а також забій свійської птиці та кролів в обсягах, що перевищують 5 голів на день, не на бойні, що має експлуатаційний дозвіл і зареєстрована ветеринарною службою. ( Частина друга статті 33 набирає чинності з 1 січня 2010 року згідно з пунктом 1 розділу XI цього Закону ) 3. Бойні, обсяги щоденного виробництва яких не перевищують у середньому 10 голів великої рогатої худоби, 30 голів свиней, 50 голів овець або кіз, 500 голів свійської птиці або 250 голів кролів, звільняються від вимоги застосовувати систему HACCP. 4. Державний ветеринарний контроль є обов'язковим для всіх тварин перед забоєм, крім тварин вимушеного забою та диких тварин, забитих під час полювання, якщо їх продукти призначаються для споживання людиною. 5. Усі тварини підлягають обов'язковому державному ветеринарно-санітарному контролю після забою, включаючи тварин вимушеного забою та диких тварин, забитих під час полювання, незалежно від того, призначені їх продукти для споживання людиною чи для годівлі тварин. 6. Ветеринарний інспектор проводить інспекцію до та після забою всіх здорових і хворих парнокопитних та інших копитних, а також свійської птиці та кролів. 7. На бойнях, визначених частиною третьою цієї статті, присутність ветеринарного інспектора є обов'язковою до забою, під час забою та після забою. Усі бійні, на яких відповідно до обсягів щоденного виробництва ветеринарний інспектор не присутній постійно, повинні організувати державний ветеринарний контроль під час забою згідно з процедурою, визначеною Ветеринарною службою. 8. Ветеринарний інспектор клеймує всі туші та їх частини, що визнані придатними для споживання людиною, позначкою про придатність. Якщо це передбачено відповідними санітарними заходами, позначка про придатність проставляється у формі штампа на упаковку продукту та ветеринарний інспектор видає відповідний ветеринарний документ, де зазначається придатність продукту для споживання людиною та містить вказану позначку про придатність. 9. Ветеринарний інспектор відбирає зразки всіх туш або їх частин, щодо яких існує підозра про непридатність для споживання людиною (далі - непридатний продукт) згідно з відповідним зводом правил та зберігає ці зразки в умовах, прийнятних для лабораторного дослідження, не менше ніж 72 години. Протягом цього періоду часу ветеринарний інспектор повідомляє власника туші про свою підозру і встановлює відповідні умови зберігання для непридатного продукту. 10. Власник непридатного продукту може замовити лабораторне дослідження зразків непридатного продукту протягом 72 годин з моменту їх відбору. Це дослідження проводить акредитована лабораторія, уповноважена на проведення дослідження з метою визначення придатності для споживання людиною. 11. Власник необроблених харчових продуктів тваринного походження, які були визнані непридатними для споживання людиною і твариною на підставі лабораторного дослідження та стосовно яких було прийнято рішення про їх знищення, може знищити такі продукти самостійно під контролем ветеринарного інспектора. 12. Мисливські організації та юридичні особи, які провадять діяльність з полювання, забезпечують тимчасове зберігання диких тварин та їх туш, а також забезпечують потужності (об'єкти) для державного післязабійного контролю після того, як вони були піймані чи застрелені. На вимогу мисливських організацій та юридичних осіб відповідний ветеринарний інспектор проводить інспектування. Якщо дичина є придатною для споживання людиною, ветеринарний інспектор наносить на тушу позначку придатності. Якщо неможливо нанести на тушу позначку придатності, ветеринарний інспектор видає сертифікат придатності для споживання людиною, що містить позначку придатності. 13. Позначка придатності повинна включати контрольний (реєстраційний) номер бойні або, якщо тварини не підлягають забою на бойні, персональний номер лабораторії або інших потужностей (об'єкта), де інспектор ветеринарної медицини наносить позначку придатності. 14. Головний державний інспектор ветеринарної медицини України встановлює форму та зміст позначки про придатність, а також способи і процедури нанесення позначки про придатність на туші, частини туш, упаковку для туш та частин туш і видає сертифікат придатності для споживання людиною. Стаття 35. Агропродовольчі ринки 1. Забороняється реалізація та обіг необробленого молока та сиру домашнього виробництва, а також туш або частин туш парнокопитних та інших копитних подвірного забою на агропродовольчих ринках. ( Частина перша статті 35 набирає чинності з 1 січня 2010 року згідно з пунктом 1 розділу XI цього Закону ) 2. Цілі туші свійської птиці, кроликів та малих диких тварин, риба, мед, яйця і рослинні продукти можуть продаватись на агропродовольчих ринках за умови їх перевірки на придатність для споживання людиною перед їх продажем. Власник таких туш зобов'язаний надати їх для дослідження у державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчому ринку. Ця лабораторія проводить дослідження зазначених харчових продуктів щодо їх придатності для споживання людиною згідно з відповідними зводами правил. 3. Головний державний ветеринарний інспектор України та Головний державний санітарний лікар України визначають перелік харчових продуктів тваринного та рослинного походження, які можуть продаватися на агропродовольчих ринках. 4. Сертифікат придатності для споживання людиною з позначкою придатності видається ветеринарним інспектором на кожну тушу або за необхідності на партію туш свійської птиці, кроликів та малих диких тварин, щодо яких підтверджено придатність для споживання людиною. 5. На тушах, непридатних для споживання людиною, які на підставі результатів лабораторних досліджень можуть використовуватися для споживання тваринами, ветеринарний інспектор наносить насічки по поверхні усієї туші, що вказують на непридатність продукту для споживання людиною. 6. Власники рослинних продуктів, призначених для продажу на агропродовольчому ринку, зобов'язані надати ці продукти для дослідження в державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчому ринку. Придатність для споживання людиною рослинних продуктів підтверджується відповідним сертифікатом лабораторії. 7. Харчовий продукт, зазначений у частинах другій і п'ятій цієї статті, який непридатний для споживання людиною, не становить безпосередню загрозу (низький ризик) для здоров'я людини, підлягає недопущенню до реалізації або утилізації власником. Харчовий продукт, який непридатний для споживання людиною, становить безпосередню загрозу (високий ризик) для здоров'я людини, підлягає негайному вилученню власником та утилізації або знищенню під контролем інспектора ветеринарної медицини відповідно до законодавства. 8. У разі якщо власник непридатного харчового продукту відмовляється знищити такий харчовий продукт добровільно, державний інспектор ветеринарної медицини звертається до відповідного суду із заявою про прийняття рішення щодо такого знищення. 9. Торгові місця на агропродовольчих ринках надаються їх операторами особам, які здійснюють продаж туш або частин туш парнокопитних та інших копитних забитих на бойні, цілих туш свійської птиці, кроликів та малих диких тварин, риби, меду, яєць та рослинних продуктів лише після пред'явлення ними сертифіката придатності для споживання людиною зазначених продуктів, що видається державною лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчому ринку. Адміністрація (власник) агропродовольчого ринку зобов'язана надавати у користування лабораторії пристосовані службові приміщення. Лабораторії не несуть відповідальності за реалізацію продукції, що не пройшла ветеринарно-санітарної експертизи. Відповідальність за надання дозволу на реалізацію такої продукції несе адміністрація (власник) агропродовольчого ринку. Функціонування агропродовольчого ринку за відсутності лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи забороняється. Р о з д і л VI ОБІГ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ Стаття 36. Вимоги до обігу об'єктів санітарних заходів 1. Забороняється: 1) обіг харчових продуктів на потужностях (об'єктах), що не відповідають вимогам санітарних заходів; 2) продаж харчових продуктів домашнього виготовлення; Я сам родом з села, батьки живуть в селі і для мене це болюча тема. Давайте обсудимо. Не будемо байдужими адже цей закон рано чи пізно буде стосуватися кожного.

Link to comment
Share on other sites

-gorm, А как ты хотел! Путь в Европу или куда там ещё! :( Представляешь сколько бабок чиновникам "просто неба!" :af: Росчерк пера - и ты уже платишь. За всё!!! :blink: А чиновничество уже почти сформировалось, как класс, на пожизненной основе. Ещё не много, ещё чуть-чуть... и их борзые шестёрки будут стоять у наших порогов, лазить по медогонкам, ссылаясь на ДСТУ и прочая... :IMHO1: А там ещё и китайцы с арабами-индусами подопрут... Выход один: расширяться до неприличия, до невозможности... а то

Kоличество семей: 11-20 Ульи: в основном лежаки Дадан

никуда не годится! :hi: Чем Китайцу противостоять будем? Силы не равные! А так зальём их мёдом, и утопим в молочке маточном... :)
Link to comment
Share on other sites

Понятно,что нашему аграрному лобби захотелось монополизировать рынок молока и мяса.Но нет худа без добра,наконец то моя мама продаст коров и свиней и отдохнет...А с медом,пчеловодам придется объеденяться для реализации своей продукции.

Link to comment
Share on other sites

Обсервайшн: На самом деле в этом законе ничего нового нет. Все это уже "было в Симпсонах"(с)))). Единственно что добавили что раньше низззя было только для продажи а теперь похоже как прежде чем вылизывать медогонку нужно будет дождатся результатов анализа. Я не пойму на что они неадеются - для анализа можно взять один мед, а продавать совсем уже другой но с бомажкой 9видать надеются таки на деньги, гыыыы - "куплю зимний подмор от здоровых пчелосемей и мед из экологически чистых областей"))))). Конклюжн: Ктото чистит дорогу крупному производителю - нет. Домашняя птица не конкурент "нашей рябе" или "бушам", домашняя дороже (во всяком случае в Мариуполе). Насчет молока - происки ЮВТ, мтодами армянского комсомола она создаст проблему и с блеском ее решит, уже закуплены подвижные молокоприемные лаборатории для скупки молока у населения по месту жительства, но пользоватся ими смогут только, те кто станет играть по ее правилам. (я, к слову, очкую покупать молоко у частников, у нас тут лейкоз ходит). Касаемо мясной темы - я не пому, нахрена эти свиньи с их жидкими фекалиями кгда есть такое полезное неприхотливое животное как овца?

Link to comment
Share on other sites

Ранше скоко всего было на фермах и небыло болячок, а щас заграница вас накормит чем токо вот вопрос интересный

Link to comment
Share on other sites

В конечном итоге, потребитель-горожанин, получит подорожавший отечественный продукт, из-за новых поборов и платежей, читай добавленных посредников между производителем и потребителем, или будет брать дешовое дерьмо, не реализованное за бугром и скинутое нам . Травят нас с Вами, всякой хернёй, отходами, ГМО, загоняют в ярмо, а говорят в европу идём, так и лезут на ум слова ленина, "..не туда идёте товарищи..", охота брать вилы!

Link to comment
Share on other sites

нина, "..не туда идёте товарищи..", охота брать вилы! Я вас поддержую,и так молоко дешевле чем вода,а нашое молоко нехуже заграничного новости смотрели непомню с какой державы прыехали к нам коров выращывать и молоко чыстое пить и продавать

Link to comment
Share on other sites

В конечном итоге, потребитель-горожанин, получит подорожавший отечественный продукт, из-за новых поборов и платежей, читай добавленных посредников между производителем и потребителем, или будет брать дешовое дерьмо, не реализованное за бугром и скинутое нам . Травят нас с Вами, всякой хернёй, отходами, ГМО, загоняют в ярмо, а говорят в европу идём, так и лезут на ум слова ленина, "..не туда идёте товарищи..", охота брать вилы!
Давйте ближче до "тіла". Ракетін взагалі мабуть правий. Але мені здається, що проблеми, що виникнуть стосуватимуться скоріше великих пасік (де збір становить в районі кількох тон). А от для дрібного виробника (як у мене 500 кг.)? Чим це світить? Я і раніше продаючи на ринку йшов спочатку до лабораторіі. Ну і що вони там міряли? Те ж саме і тепер будуть міряти. Може є ще якісь нюанси яких я не вловив? А в цілому більшість мого меду іде повз ринок і ніким не контролюється.
Link to comment
Share on other sites

А где вы молоко загранишное видали? Вон с молокозоводов то 4 то 5 грн (правда в пакете и переработаное), а у селян по 5 и более (натуральное но сомнительной безопасности) -0 так что конкуренции лично я не вижу. Где берется молоко у "Чесной цены" и всяких "Коривок" я не знаю - но "Ильичевское" с животноводческих ферм агроцехов ММК Ильича, так что молочного дефицита и завозного молока не предвидится.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

аматор, Смазывайте вилы и прячте еще на пять лет. Закон снова не приняли и отложили до 01.01.2015г.

Link to comment
Share on other sites

Хоть Бог розуму дав баламутам - а то прощавай "млеко" "вайка" та свіжа курочка

Link to comment
Share on other sites

унт фрау, унт бир, унт шнапс))) Вроде все не так уж и плохо - полезные законы например принимаются, хотя взять игровой бизнес. На месте этих генделиков магазины продуктовые открылись.

Link to comment
Share on other sites

2. Цілі туші свійської птиці, кроликів та малих диких тварин, риба, мед, яйця і рослинні продукти можуть продаватись на агропродовольчих ринках за умови їх перевірки на придатність для споживання людиною перед їх продажем. Власник таких туш зобов'язаний надати їх для дослідження у державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчому ринку. Ця лабораторія проводить дослідження зазначених харчових продуктів щодо їх придатності для споживання людиною згідно з відповідними зводами правил.

Мені здається, що відносно меду і тепер діє теж саме правило.
Link to comment
Share on other sites

аматор, Смазывайте вилы и прячте еще на пять лет. Закон снова не приняли и отложили до 01.01.2015г.

Во блин! А я уже наточил, закалил, дубовые черенки приладил, опять поспешил :ah: .
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...