Jump to content

Поворотные рамки


Recommended Posts

Мы не местные. Есле можно скинуть,то зараннее спасибо!

Вулик з розплодом що обертається Йдеться про вулик угорського винахідника Копуа і вироб¬ника Patera. У вулику обертова розплідна частина гнізда (N) має дев'ять щільників діаметром 400 мм. Для по¬легшення контролю внизу вулика вмонтована венти¬ляційна сітка та гі¬гієнічна висувна шух¬ляда (куди падають кліщі) (М), де цілорічно розміщений ко¬нтрольний лист, за допомогою якого можна оцінити рівень закліщеності сім'ї без розбирання вулика. Там же з другої сто¬рони розміщений льо¬ток (Ь). Медові над¬ставки (Р) вміщують по 9 рамок розміром 42x18 см (Н). Го¬дівниця (С) має два відділення. Дашок (А) має отвір (В). Щільники з роз¬плодом (N0 можна обертати вручну або автоматично, використовуючи для цього спеціально вмонтований електричний двигун та акумулятор (12 В, 100 А/год) • як джерело струму. Підзарядка акумулятора за допомогою сонячної енергії забезпечує автоматичне і надійне обертання рамок з розплодом навіть на відділених пасіках без електричної мережі. Встановлення різного часу початку обертання кожного з вуликів дає змогу живити пристрої обертання на всій пасіці від одного акумулятора. Ком¬п'ютерні технології, нові засоби зв'язку сприяють інтенсивному розвитку бджіль¬ництва, водночас вимагаючи від пасічників нових підходів в обслуговуванні бджоло¬сімей. Використання запропонованої техно¬логії у бджільництві відкриває нові пер¬спективи: підвищення продуктивності праці; обмеження роїння. Бджоли будують на щільниках маточники вертикально донизу. У вулику з обертовою розплідною частиною гнізда завдяки щоденному обер¬танню гнізда міняється і просторова орієн¬тація маточників. Внаслідок цього бджоли з таких маточників видаляють яйця; боротьба з вараатозом. Кліщ Уаггоа destructor орієнтується за допомогою земного тяжіння. Обертання розплоду порушує Його здатність орієнтації, а також умови харчування. Отож, використовуючи ці біологічні особливості, можна боротися з інвазією кліщів, не застосовуючи ліків. У бджолярській практиці технологія КОТАРІ в деяких місцях світу викорис¬товується вже від 2001 року. З великою достовірністю цей вулик починає нову еру в галузі бджільництва. Це підтверджують практичні досліди, проведені у дослід¬ницьких центрах, в тому числі в Інституті розвитку тваринництва в Угорщині. Порівнюючи цей вулик із вуликами традиційних систем, можна відзначити такі переваги: обмежує роїння; під час взятку без застосування ліку¬вальних препаратів можна зменшувати по¬пуляції кліщів у сім'ї. Автоматичне обер¬тання розплоду полегшує працю пасіч¬ника. Час, що витрачається на обслу¬говування одної сім'ї, становить 1 год. про¬тягом року; медпродуктивність бджолосімей під¬вищується на 30-40%;огляд розплідної частини гнізда мож¬на проводити без знімання медових над¬ставок; бджолосім'ї краще зимують; підвищення ефективності утримання пасіки та можливість отримання чистої бджоло продукції без залишків ветпрепаратів. У цьому вулику забезпечуються три програмні швидкості обертання розплоду: Кожні 24 год. поворот на 180°. Кожні 12 год. поворот на 90°. Кожні 6 год. поворот на 45°. Початок обертового процесу - сере¬дина квітня (коли цвітуть фруктові дере¬ва), і триває він до кінця серпня. Зовнішні розміри вулика - 495x610 ХІ035 мм; дашка - 530x460x100 мм; над ставкових корпусів - 412x480x190 мм; годівниці - 412x480x90 мм; над ставкових рамок - 420x180 мм. За матеріалами зарубіжних видань підготував Юрій ЗАКАЛИК. м. Львів У чеському журналі „Вчелярстві" №6 за 2007 рік у рубриці „Мій досвід" на¬друковано статтю інженера Карела Сейка „З вуликом з обертовим розплодом фото на с. 54). Автор є учителем з пасічництва. Базуючись на своєму практичному досвіді використання цього вулика, він підтверджує його переваги над традиційними системами вуликів, а також відзначає нові перспективи в технології утримання бджіл, що базуються на використанні вулика з розплодом, що обертається. Микола ОСТАШЕВСЬКИЙ :af::)
Интересно,а кто-то из форумчан пробовал пчёл водить в этом чуде?
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...