Jump to content

Ксилокопа (бджола-тесляр) фіолетова Xylocopa (Xylocopa) violacea


Pansky
 Share

Recommended Posts

Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Справжні бджоли (Apidae).

Один із 5 видів палеарктич-ного підроду Xylocopa всесвітньо поширено-го роду Xylocopa (понад 400 видів), один із 3 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус: Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні: Середземноморсько-азійський вид. Зустрі-чається по всій Європі, але переважно в її пд. частині, на Кавказі, в Туреччині, Ближньому та Середньому Сході, Пн. Африці та Середній Азії. Є вказівки про його знаходження в Індії та Австралії, куди цей вид, швидше за все, було завезено. В Україні відомий з Криму, також зустрічається в окремих областях, пе-реважно на пд., є поодинокі знахідки і в пн. районах, частка з яких, імовірно, пов'язана з невір ним визначенням цього виду і відно-ситься до Xylocopa valga Gerst.

Чисельність і причини її зміни: Рідкісний вид. Чисельність знижується через скорочення доступних місць для гніздуван-ня (сухі дерева) внаслідок вирубування та випалювання полезахисних лісосмуг, ксеро-фітних рідколісь та степових схилів гір (осо-бливо на пд. України та в Криму), незаконне колекціонування в комерційних цілях. Час-тіше зустрічається біля та в населених пунк-тах, де краще забезпечений місцями для гніздування та кормовою базою.

Особливості біології та наукове значення: Імаго зустрічаються з кінця квітня до верес-ня. Дає одну генерацію на рік, зимує імаго. Антофіл, полілект. Гнізда будує в сухих стов-бурах і гілках дерев. Субсоціальний вид. Біо-логія як у Xylocopa valga Gerst.

Морфологічні ознаки: Довжина тіла 20-28 мм. Тіло чорне, але гру-ди, а особливо голова, часто із синім металевим блиском, крила темні з фіолетовим відливом. Самка: 2 членик джгутика вусика дорівнює трьом наступним разом узятим, задня го-мілка зовні із гладкою площадкою, по краях якої розташовані маленькі зубці. Самець: 2 останні членики вусиків червоні, останній — зігнутий; спинка середньогрудей частко-во вкрита сірими волосками, тазики задніх ніг із зубцем.

Режим збереження популяції та заходи з охорони: Охороняється в Кримському, Ялтинському гірсько-лісовому, Карадазькому, Казантип-ському, Опукському ПЗ та ПЗ «Мис Мартьян». Необхідно створити заказники в інших міс-цях мешкання виду.

Господарське та комерційне значення: Один з об’єктів незаконного комерційно-го колекціонування. Корисний запилювач Salvia ofcinalis L. і Salvia sclarea L., що культи-вуються в Криму.

Джерело: Попов, 1947; Радченко, Песенко, 1994; ЧКУ, 1994; Ива- нов, Филатов, Фатерыга, 2005. Автори: В.Г. Радченко, М.О. Філатов, С.П. Іванов Фото: В.Г. Радченко

a-255.png

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...