Jump to content

Конкурс "Питні меди"


Хуторянин
 Share

Recommended Posts

Не хочуть нікого зобидити, оті викручуються. Взагалі поздоровяю. :hi:

Link to comment
Share on other sites

Усім призерам у номінаціях медів ВАРЕНИХ,шипучих напоїв,квасів та апіфітобальзамів хвала і слава.СТАВЛЕНІ меди похвалю с прославлю через років 15--20,як вони дозріють,а я доживу :baby:

Link to comment
Share on other sites

СТАВЛЕНІ меди похвалю с прославлю через років 15--20,як вони дозріють,а я доживу

Ставленные мед долго не выдерживают. :IMHO1:
Link to comment
Share on other sites

Bdjol,Вы имеете ввиду,что будут досрочно выпиты или взорвутся?!Мне трудно оспорить такое суждение эксперта по ставленным медам...

Link to comment
Share on other sites

Вдячний Strukу 07 за інформацію, де він упом’янув мою присутність на заході медових вин - 2009. Але, якщо кому цікава позиція нашої громадської організації, я нагадаю про що було сказано, як кажуть з перших уст: 1. ВГО «Братство бджолярів України» вітає всі легальні рухи, які проходять у бджільництві, бо з нелегалами складно знаходити спільну мову. В цьому питанні у Братства є свій досвід. Тому, як стверджують офіційні особи «Гільдії медоварів», що ця організація вже зареєстрована в мінюсті, то «Гільдія медоварів» вже стає потенційним партнером для співпраці в громадському середовищі з іншими формальними організаціями не існуючої галузі бджільництва. 2. Кожна офіційна громадська організація заноситься в державний реєстр. Статут, прийнятий на загальних зборах (конференції, з’їзді – все залежить від статусу ГО) реєструється також в мінюсті. 3. Статут легальної громадської організації (ГО), який є головним внутрішнім нормативним документом цієї організації, розробляється згідно Закону України «Про об'єднання громадян». В ньому сформовані загальні положенні, мета і завдання, напрямки діяльності, прибутковість організації, структура, умови членства, права і обов’язки членів організації, у тому числі відповідальність організації за діяльність членів цієї організації (наприклад захист інтересів організації і її членів) і т.і. 4. Таким чином діяльність легальної ГО відповідає чинному законодавству (у тому числі діяльність кожного окремого члена організації) стосовно відстоювання своїх прав і захисту інтересів. Неформальне громадське угрупування, яке є нелегальним, не може відстоювати свої права. 5. На мою думку для цього була створена і легалізована ГО «Гільдія медоварів». Це є правовий і позитивний крок. На превеликий жаль не читав статут ГО «Гільдія медоварів», але цікаво як сформульовані у статуті мета і завдання організації, які цілі ставить перед собою організація, умови членства, відповідальність і т.і. Можливо там написано - відродження традицій медоваріння шляхом впровадження мануфактурних господарств (чи торгівлі продукцією медоваріння) - то згідно визначення ВІКІПЕДІЇ – (http://uk.wikipedia.org/wiki/Зародження_індустріального_виробництва) – читаємо наступне: Мануфктурні господарства. Історичний контекст XVI—XVIII століттях в еволюції європейської цивілізації були періодом переходу від феодального до індустріального суспільства. Англійська буржуазна революція (1640—1660) завершила пізнє Середньовіччя (XVI — перша половина XVII століття) і поклала початок новій історії (друга половина XVII — XVIII ст.). Перехідна епоха полягала у розкладі феодального господарства і генезі основних ознак індустріального суспільства, яке внаслідок промислового перевороту в Англії і Французької буржуазної революції (1789—1794) перетворилося на панівний клас. Для перехідного періоду характерні значні досягнення в галузі науки і техніки. Посилився між- і внутрішньогалузевий поділ праці. В XVI столітті виділилося майже 100 основних ремесел, в XVIII — 200. Лише в текстильній галузі було понад 20 спеціальностей. Промислові революції Водяний млин. Застосування енергії водяного колеса ужожливило використання енергій у виробництві, давши поштовх до промислової революції Удосконалилися водяні млини внаслідок застосування верхньобійного колеса. Це дало змогу будувати млини не тільки на річках, а й там, де були сприятливі умови для розвитку виробництва, регулювати силу та рівномірність дії водяних двигунів. Їх застосовували в усіх галузях виробництва….. Якщо цікаво, будь ласка далі на згаданому сайті. До чого це все? Ми живемо у ХХІ столітті. І вимоги до всіх учасників людського середовища, що визначається, як людина розумна: - (Homo Sapiens) — вид живих організмів, що на сучасному етапі існування живого знаходиться на найвищому щаблі розвитку і зайняв його в результаті довгого і складного процесу історико-еволюційного прогресу (антропогенезу) - однакові, а саме їх ДІЯЛЬНІСТЬ ПОВИННА ВІДПОВІДАТИ ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ. Якщо діяльність однієї людини, чи групи людей (тим більше легальної ГО) не відповідає чинному законодавству, то ДЕРЖАВА БУДЕ ЗАХИЩАТИ СВОЇ, ДЕРЖАВНІ ПРАВА. Думаю це зрозуміло всім дорослим людям. І щоб не випробовувати долю, НЕОБХІДНО ЗАЙМАТИСЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗГІДНО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, чи подобається це комусь, чи ні. ДРУГЕ. Відповідно в цивілізованому світі ХХІ століття існує таке поняття як стандартизація і сертифікація продукції і виробництв харчової промисловості. Це дуже важлива і безумовно інша тема. Що в цих питаннях мають пасічники щоб виробляти медові напої – які є продуктами харчування? Як показала дискусія по цій темі на підвищенні кваліфікації пасічників, що успішно проводяться з ініціативи ВГО «Братство бджолярів України» Навчально – науковим інститутом післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України, практично 100% пасічників не володіють питаннями стандартизації і сертифікації на необхідному для ринкових відносин рівні. ТРЕТЄ. В Україні істує Закон "Про захист прав споживачів". Приведу лише удну статтю цього закону (рос): Статья 3. Права потребителей Потребители, которые пребывают на территории Украины во время приобретения, заказа или использования товаров (работ, услуг) для удовлетворения своих бытовых потребностей вправе на: Государственную защиту своих прав; Гарантированный уровень потребления; Надлежащее качество товаров (работ, услуг), торгового и других видов обслуживания; Безопасность товаров (работ, услуг); Необходимую, доступную и достоверную информацию о количестве, качестве и ассортименте товаров (работ, услуг); Возмещение убытков, причиненных товарами (работами, услугами) ненадлежащего качества, а также вреда, причиненного опасными для жизни и здоровья людей товарами (работами, услугами) в случаях, предусмотренных законодательством; Обращение в суд и другие уполномоченные государственные органы за защитой нарушенных прав; Объединение в общественные организации потребителей (объединения потребителей). Новостворена ГО "Гільдія медоварів" готова відстоювати (а це значить контролювати якість продукції своїх членів, чи вже створені структури по контролю якості на державному чи громадському рівні ? Можливо перш ніж "кликати" громаду у якусь серьозну "подорож", необхідно мати чітке уявлення при наймні про чотири речі: 1. мета нового руху; 2. стратегія (повний комплекс питань перспектив розвитку у тому числі визначення правового статусу); 3. тактика ( комплекс вирішення не менш складних щоденних питань, ніж стратегічні); 4. відповідальність за діяльність громади. Вневнений, що саме питаннями освіти, надання інформації по впровадженню новітніх технологій, впровадження виробництва органічної продукції, з метою підвищення рівня якості продукції бджільництва, повинні займатися ГО і існуючі і новостворені. ГО повинні братися за питання, які вони можуть вирішити, а не за прожекти. В ситуації не структурованої галузі навіть перераховані питання вирішувати надзвичайно складно. Погоня за популізмом окремих лідерів приведе до погіршення стану ОФІЦІЙНО НЕ ІСНУЮЧОЇ ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА, А МОЖЛИВО ЇЇ ЗАГИБЕЛІ. Пасічникам потрібен вихід з складного стану, а не ситуативна погоня за сумлінними прибутками, які можуть дуже швидко і печально закінчитися. В данному випадку на кон поставлена репутація декількох громадських організацій. У тому числі ВГО «Братства бджолярів України», тому що деякі члени нашої організації приймають активну участь у діяльності, яка не відповідає ….. принаймні, напрямкам діяльності нашої організації. По великому рахунку на цьому сайті було ПОПЕРЕДЖЕННЯ, яке треба розглядати ЯК ДРУЖНІЙ КРОК ДО ГРОМАДИ БДЖОЛЯРІВ, де вказувалися статті Кримінального кодексу (нагадаю ст..204; ст.205) за такі дії. ЗВЕРТАЮСЯ ДО КЕРМАНИЧІВ ВСІХ РІВНІВ ВІД БДЖІЛЬНИЦТВА ПРО НЕБЕЗПЕКУ В ЯКУ ВТЯГУЮТЬ ПАСІЧНИКІВ. ПОКИ ДІЯЛЬНІСТЬ ПО ВИРОБНИЦТВУ МЕДОВИХ НАПОЇВ (називайте медовуха, медове вино, та інше) Є НЕ ЛЕГАЛІЗОВАНОЮ, ДО ТИХ ПІР ЦЯ ДІЯЛЬНІСТЬ БУДЕ НЕ ЗАКОННОЮ І НЕБЕЗПЕЧНОЮ. ВСІ СПРОБИ КРИЧАТИ НА ВСЮ КРАЇНУ, ЯКІ МИ РОЗУМНІ, А ДЕРЖАВА ДУРНА – ЦЕ Є НЕБЕЗПЕКА І ДИСКРИДИТАЦІЯ ІДЕЇ ВІДРОДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ МЕДОВАРІННЯ. КЕРМАНИЧІ ВСІХ РІВНІВ! В цьому питанні принаймні 4 аспекти: правовий ( і він перший), громадський, ринковий (маркетинговий, скоріше антимаркетинговий), моральний (якщо керманичі розуміють це поняття). На всю країну прозвучало, що в межах заходів по медоварінню пасічники отримують ЗОЛОТІ МЕДАЛІ, а ПОЗА МЕЖАМИ - ВІДКРИВАЮТЬСЯ СУДОВІ СПРАВИ. Це є мораль, чи її відсутність? А може це відповідальність? ЗАДУМАЙТЕСЯ КУДИ ВИ ВЕДЕТЕ ГРОМАДУ: в цивілізований ринок чи в тортури. PS Цій темі був присвячений мій короткий виступ на згаданому раніше заході. Дуже приємно, що на цьому інтернет ресурсі є багато мислячих людей (Leo, інші). Це є гарною ознакою! Дякую за увагу.

Link to comment
Share on other sites

Я не прибічник поспішних і невиважених кроків.Робив і буду робити для себе і своєї рідні напої з меду(не на продаж боронь Боже!),а ви там ,ShmuliaS,продовжуйте казуїстичні вправи.Цікаво,кого Ви представляли перед медоварами,Ваша посада,Ваші заслуги (і досвід) у бджільництві.А то в нас часто представляють нових керманичів досить своєрідно--"Він хороший хлопець"Погодьдеся,щоб вірити людині і йти за нею,цього не задосить...

Link to comment
Share on other sites

Золоті слова (не на продаж боронь Боже!) !!! Дякую! Значить стосовно розумних людей на сайті я не помилився! Стосовно Вашого «продовжуйте казуїстичні вправи» - Ви помиляєтеся! В моїх доказах відсутні сумлінні і брехливі ідеї та крючкотворство. Якщо у Вас є аргументи – будь ласка, доводьте. На заході я представляв Всеукраїнську громадську організацію (ВГО) «Братство бджолярів України». Посада – заступник голови правління. Заслуги – відсутні. Досвід діяльності у громадських організаціях різного рівня – понад 15 років. Саме мій досвід у громадській діяльності підказує про небезпеку. Я цього міг не говорити, промовчати – але це є правда, про яку я повинен сказати. Подобається це чи ні. Ще раз повторюю: ЦЕ Є НЕБЕЗПЕКА і ЦЕ Є ПРАВДА.

Link to comment
Share on other sites

Посада – заступник голови правління.

Стаж: я не пчеловод

Отак воно у нас буває....
Link to comment
Share on other sites

Доброго дня! Такі думки, які висловив gardener, повторюю ще раз, існували при мануфактурному виробництві. Сьогодні весь світ живе в ринкових умовах і змушений виробити інший шлях –шлях спеціалізації. Кожен займається конкретною справою, але значно глибше, тому що поверхові знання у багатьох напрямках уже не задовольняють далеко продвинуту і науку, і виробництво, і ринок. Час універсалів закінчився при радянській владі. На превеликий жаль у спільноті бджолярів не «вирощена» плеяда нових лідерів. Всі відразу стали «бізнесменами». Це добре, але їх рівень – бажає значно кращого. І якщо «копнути» трошки далі, то виявляються цікаві речі, які межують між АМОРАЛЬНІСТЮ і ЦИНІЗМОМ. Це велика небезпека, коли можуть постраждати люди, які роблять свою справу і вірять керманичам. Стосовно громадської діяльності – так за неї взагалі забули. Все йшло своїм пострадянським чередом, типу «одобрямс». І ще, на жаль, намагаються пролонгувати…. І якщо з’являються у середовищі бджолярів люди, які хочуть допомогти і упередити складні ситуації (юристи, менеджери, психологи, фахівці з громадської діяльності і т.і.) – це треба ЦІНУВАТИ. Це сучасний підхід, а не предмет скептицизму та висміховування. За бриньканням медалями, вже практично настав час персональної відповідальності. А це - небезпека. В умовах особливо економічної кризи такі експерименти - ризикована річ.

Link to comment
Share on other sites

Час універсалів закінчився

А я про що? Просто цікаво, в чому заключалась ваша громадська діяльність до
(ВГО) «Братство бджолярів України».

Link to comment
Share on other sites

Інколи мене просто бісять різного роду особи,котрі передрякають мало не кінець світу,аби лиш завернути отару у потрібному напрямку.Держава ,а тепер і приватні особи,тисячами диколітрів женуть горілку з нафти та деревних опилок--не помічають.Україна стала цигарковою фабрикою усієї Європи--мовчать.А тепер черговий оратор незрозуміло від кого моралізує питний мед.Я переконаний,що новоспечений нострадамус або від силових структор,або від спиртогонних.Пане Struk,ви ситуацію відстежуєте.Познайомте нашу громадськість з ще одним представником громадськости через його послужний список і трудову книжку.

Link to comment
Share on other sites

,ви ситуацію відстежуєте

Мені важко це робити з майстерні по виготовленню вуликів, де я працюю сам біля верстата. Проте знаю особисто всіх людей, чиї прізвища були названі вище. В мене є своя особиста думка про кожного з них і моє особисте бачення впливу цих людей на розвиток бджільництва. Однак це не означає, що я своє ставлення повинен озвучувати на загал. Що стосується Сергія Олексійовича, то знаючи його як людину чесну, відповідальну і неамбіційну вважаю його зацікавленість проблемами медоваріння лише вболіванням про якнайшвидше вирішення всіх протиріч в законодавстві нашої держави на користь відродження і розвитку на сучасному рівні цієї галузі. :hi:
Link to comment
Share on other sites

Знову у владі "Гарні хлопці".Нічого собі характеристика!

Link to comment
Share on other sites

Нічого собі характеристика!

Дайте "кращу" :hi:
Link to comment
Share on other sites

Спробую,пане Struk,хоча й не кадровик. "ShmilaS прийшов на точок без року тиждень.Своїм досвідом (не пчеловод) став ділитися з пасічниками з першого свого посту.Свідомий організатор руху Братства бджолярів,хоча у самого й (нету пчел).Відповідно до посту №85, прагне до розширення лав пасічників,у середовищі яких мають з"явитися юристи,менеджери,психологи :ole_ole: і,щонайголовніше фахівці з громадської діяльності),послуги яких ТРЕБА ЦІНУВАТИ. :umora: Всі вони,вкупі із ShmilaS,допоможуть галузі позбутися кліща,грошей,бджіл,здоров"я і здорового глузду."Підписи,печатки на місці. Один діяч,щоб утвердитися,Рим спалив.Інший не знати з якого дива взявся наводити лад в медоварінні.Хтось волав "Боже милосердний,допоможи мені ворогів подолати,а з друзями я й сам впораюсь!"А ми як з ними чинити мусимо?

Link to comment
Share on other sites

Спробую,пане Struk,хоча й не кадровик. "ShmilaS прийшов на точок без року тиждень.Своїм досвідом (не пчеловод) став ділитися з пасічниками з першого свого посту.Свідомий організатор руху Братства бджолярів,хоча у самого й (нету пчел).Відповідно до посту №85, прагне до розширення лав пасічників,у середовищі яких мають з"явитися юристи,менеджери,психологи :ole_ole: і,щонайголовніше фахівці з громадської діяльності),послуги яких ТРЕБА ЦІНУВАТИ. :umora: Всі вони,вкупі із ShmilaS,допоможуть галузі позбутися кліща,грошей,бджіл,здоров"я і здорового глузду."Підписи,печатки на місці. Один діяч,щоб утвердитися,Рим спалив.Інший не знати з якого дива взявся наводити лад в медоварінні.Хтось волав "Боже милосердний,допоможи мені ворогів подолати,а з друзями я й сам впораюсь!"А ми як з ними чинити мусимо?
Десь в процесі дискусії було сказано, що медоваріння вже стоїть на ногах. Справа напевно якраз в тому, що СТОЇТЬ. При допомозі гільдії воно можливо і почне рух вперед. Але перші кроки, думаю всі памятають, важкі. Потрібна обовязково підтримка. І коли робляться зауваження, чи даються поради, треба на них зважати, навіть якщо вони і не завжди доречні. Зараз потрібна допомога не пасічників, а спеціалістів іншого напрямку і немає абсолютно ніякого значення коли вони зявились на форумі чи будь де. Спробуйте продвинути будь-яку чудову річ (наприклад засіб боротьби із кліщем) без відповідної фахової допомоги, якщо самі не маєте таких знань. А представники гільдії дійсно могли б відреагувати на нашу дискусію, бо може вона вже давно зайва, а може реакції нема, бо все ж таки існують проблеми.
Link to comment
Share on other sites

Так вони ж в Гільдії нехай розберуться.А то ніби Лебідь Рак та Щука.Чого медаліст Струк відмовчується,де джеролотворці Горніч та Соломка та ті,хто з ними біля витоків стояли?!А менеджери,психологи,спеціалісти від громадськости--то обслуга за лаштунками.О-Б-С -Л-Г-А,яка швидко захоче відігравати першу скрипку,не відрізняючи трутня від бджоли.

Link to comment
Share on other sites

Вибачте, що деякий час був відсутній на форумі. Дякую всім за спілкування, пану Струку за характеристику. Ми дійсно не тільки знайомі. Ми належимо до одної організації, поважаємо один одного, нас об’єднує багато спільних рис як відвертість, віддача справі, щирість і патріотизм. Мені подобаються згуртовані бійці-волиняни! На превеликий жаль зустрічаємося не так часто, як хотілося би, але пам’ятаємо наші зустрічі і спільні справи у Києві, Львові, Луцьку, Полтаві.... Тому пан Струк вправі давати будь яку характеристику. Дякую пане Струк за розуміння, у тому числі і теї не простої інформації, що я надав. :hi: Паралельно з нашою дискусією, «не менш важливою подією» було проведення освітянської програми «Братства Бджолярів України», з чим я хочу Вас коротенько познайомити. Протягом січня-березня 2009 року з ініціативи ВГО «Братство Бджолярів України» на базі НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Навчально – наукового інституту післядипломної освіти пройшло підвищення кваліфікації пасічників України. Резонанс цього заходу надзвичайно позитивний. Якщо форумчанам цікава інформація про проведення освітянського заходу національного масштабу ( пасічники були з усієї України), то в наступному я надам більш вичерпну інформацію. Стосовно пана Gen-и. (Хочу виправити Вашу помилку - пишіть своє ім'я з великої літери, це не правосуддя, а звичайна граматика). Ви маєте право на свою точку зору. Але не обмежуйтеся у своїх уявленнях. Я маю на увазі, що якщо Ви захворіли – Ви звертаєтеся до лікаря, коли Вам «припекло» (не бажаю Вам цього) – людина звертається до юристів. Ми живемо у сучасному складному світі. Тому ще раз: потрібні фахівці відповідно потребам – юристи, маркетологи, фахівці зі стандартизації, громадської діяльності і т.і. Мова йде за фахівців і дуже бажано високого професійного рівня. До речі на згаданому освітянському заході (підвищенні кваліфікації пасічників) розглядалася тема небезпеки, пов’язаної з виробництвом медовухи. Слухачі-пасічники з розумінням сприйняли нашу інформацію.

Link to comment
Share on other sites

Слухачі-пасічники з розумінням сприйняли нашу інформацію.

А пан Боднарчук навітьзакликав громадян України через газету "Аргументи та факти - здоров'я" не купувати медовуху. Статтю саме сканую. Отакої...
Link to comment
Share on other sites

Для SmilaS.Байку про Солов"я,котрий хвалить Зозулю я ще не забув з шкільної програми і тому з розумінням ставлюсь до вашого епістола.Стосовно ім"я з маленької літери.Так я сам маленька людина.Про підвищення кваліфікації.Гарно було б почути відгуки не організатора,а пересічного бджоляра,що нидів за лавою.Стосовно ж безпеки біля медовухи,то з Вами згоден.Треба себе убезпечувати,бо в ажіотажі отримати ЯКІСНЕ питво люди можуть затоптати медовара і менеджери,юристи та психологи--ОХ,І ЦІННІ Ж КАДРИ,залишаться сиротами безпритульними.Плач потрясає мої груди...

Link to comment
Share on other sites

Статтю саме сканую

Очень интересно будет почитать. Очень. :hi:
Link to comment
Share on other sites

Очень интересно будет почитать. Очень.

От всех болезней Пасечники мед качают, а посредники - "съедают" Великий пост - сплошные запреты. Хорошо хоть мед - вполне «богоугодный» продукт, так что верующим есть чем подсластить жизнь. Вот только как узнать, что этот продукт пчеловодства - не поддельный? 06 этом, а также о том, будет ли когда-нибудь в Украине дешевый мед, в интервью «АиФ» рассказал академик УААН, директор Института пчеловодства им. П. Прокоповича Леонид БОДНАРЧУК. Каждому украинцу -по 1,5 кг - ЛЕОНИД Иванович, в каких областях Украины больше всего пасек и, соответственно, меда? - Пасеки есть абсолютно во всех регионах. Причем количество полученного меда напрямую не зависит от количества ульев. Ведь в одних областях - больше растений-медоносов, в других - меньше. К примеру, в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях одна пчелосемья дает до 25 кг меда за сезон, а в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской и Киевской - всего 2-4,5 кг. Больше всего меда собирают там, где и пчел содержат много, и природные условия не подкачали - в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Винницкой областях. - Сколько меда качают в стране за год? - В последнее время наши пасечники собирают в среднем от 60 до 75 тыс. тонн меда в год. - Выходит, каждому украинцу может перепасть 1,5 кг меда. Главное - знать, где купить этот натуральный продукт... - Реализация меда - одна из самых острых проблем пчеловодства. Специализированные торговые точки закрыты или перепрофилированы - Общество пчеловодов, которое раньше организовывало торговлю в них, уже не в состоянии арендовать помещения, платить торговые сборы, налоги... Выход один - торговля на выставках-ярмарках, которые бывают всего-то пять-шесть раз в год. Поэтому основную массу меда пчеловоды вынуждены «отдавать» за копейки посредникам. - А те из «дармового» меда производят медовуху. Какого, по вашему мнению, она качества и стоит ли ее покупать? - Затрудняюсь давать оценку медовухе. Она есть как хорошая, так и не очень качественная. Но главное, что для производства медовухи пока не разработаны стандарты. Поэтому, считаю, что нельзя разрешать продавать ее. Следовательно, и покупать ее не стоит. Труднее всего -сдать анализы - МОЖЕТ, выход - в экспорте меда, если, конечно, он котируется за рубежом? - Во многих странах мира признали, что наш мед - хорошего качества. И некоторые пасечники продают немного своей продукции в страны Балтии, в Польшу, Германию, США. Но хотя государство и разрешает экспортировать мед, этому мешает слишком сложная и дорогостоящая процедура проведения анализов продукта и получения сертификата на него. Мы не раз предлагали на самом высоком государственном уровне упростить эти процедуры и обустроить лаборатории по проведению анализов меда во всех регионах Украины (сейчас они есть лишь в некоторых областях). - Раньше пчел даже по почте выписывали. Где сейчас их берут те, кто решил увеличить или завести пасеку? - В Украине принят Закон «О пчеловодстве», согласно которому пчеловоды получают определенную государственную поддержку. Ст. 9 этого закона - «Селекционно-племенная работа в пчеловодстве» - одна из тех, по которой из госбюджета выделяется финансовая помощь. Госкомиссия проводит аттестацию среди лучших пасек Украины, на которых выводят чистопородных пчел. Выдержавшие это испытание получают статус племенной пасеки (до 200 пчелосемей), племпчелопитомника (до 400 пчелосемей) или племзавода (до тясячи пчелосемей). Они и получают соответствующую помощь. Сейчас действует около 50 таких племпчелопредприятий. - Какие породы пчел в Украине наиболее популярны? - Украинская степная, карпатская и полесская. Интересно, что каждая порода может давать максимальную отдачу только в определенном регионе. - Есть ли вредители и болезни, являющиеся бедствием для пасек? - У пчел немало врагов, но больше всего им досаждают ульевые клещи, а также инфекционные и инвазионные болезни (варроатоз, гнилец, грибковые заболевания, нозамотоз). Но существует множество разнообразных химических, зоотехнических и физических методов борьбы с вредителями и болезнями, поэтому бедствием для пчел они и не становятся. Как распознать подделку? - Можно ли надеяться, что пасек в Украине будет больше, а значит, и мед подешевеет? - С точки зрения пасечников, цены на мед сейчас ненамного перекрывают затраты на его производство. Поэтому говорить о снижении стоимости меда бессмысленно. Ведь тогда содержание пасек станет совсем нерентабельным. Мало кому захочется работать себе в убыток. - Что в помощь пчеловодам предлагают ученые? - Многое. Идет работа над выведением новых высокопродуктивных пород пчел, над более современными технологиями их содержания, выводятся новые препараты для оздоровления пасек. Но главное - внедрить эти наработки в жизнь. А это сейчас очень непросто. - Как отличить настоящий мед от подделки? - Один из самых распространенных способов подделки меда - это скармливание пчелам сахарного сиропа, который они (вместо цветочной пыльцы) перерабатывают в, лжемед. Но этот вид подделки в связи с дороговизной сахара сейчас экономически нецелесообразен. Некачественный мед получают и тогда, когда пасечники спешат его выкачивать и берут незрелым, то есть, недолежавшим свой срок в улье. Из-за этого в меде - повышенная влажность, он слишком жидкий и может даже забродить. Те, кто разбирается в меде, качественный продукт узнают по цвету, запаху, вкусу. Людям, которые не очень-то разбираются в меде, лучше покупать его на специализированных выставках-ярмарках, у знакомых пасечников или - довериться данным лабораторных исследований, которые имеет каждый продавец меда на рынке. Подготовила Галина ГИРАК "Аргументы и факты в Украине" №11, 2009 г.
Link to comment
Share on other sites

Поэтому основную массу меда пчеловоды вынуждены «отдавать» за копейки посредникам. - А те из «дармового» меда производят медовуху. Какого, по вашему мнению, она качества и стоит ли ее покупать? - Затрудняюсь давать оценку медовухе. Она есть как хорошая, так и не очень качественная. Но главное, что для производства медовухи пока не разработаны стандарты. Поэтому, считаю, что нельзя разрешать продавать ее. Следовательно, и покупать ее не стоит.

Да-а... хороши нечего сказать. И вопрос и ответ.
Link to comment
Share on other sites

Да-а... хороши нечего сказать. И вопрос и ответ.

Ну, журналист - с него какой спрос? Он спрашивает, что хочет. А академик - грамотно отвечает...
Link to comment
Share on other sites

Ну, журналист - с него какой спрос? Он спрашивает, что хочет. А академик - грамотно отвечает...

Да спрос конечно с журналиста никакой, но уж больно "правильно" вопрос сформулирован. А академики по определению люди грамотные :umora:
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...