Jump to content
Юрий78

Журнал «Бджолярський круг»

Recommended Posts

РЕНТАБЕЛЬНА ПАСІКА / Зошит 1-2018

ГОРИ СВІЧА!

Василь СОЛОМКА (ДіД Василь)

Свічка, як і людина, що несе світ­ло, — її девіз: «Я витрачаю себе, слу­жачи іншим».

 

 

Мене часто запитують, чому на всіх заходах (Круги, майстер-класи, школи, семінари...), які проводить ДіД Василь, горить свічка...

Повідаю...

Свічка — вічний супутник людини на дорозі життя. Вона Світло у темря­ві. Осяяння. Цілюща сила. Надія. Сим-вол людської душі, її внутрішньої сили: одні­єї маленької свічки досить, щоб розі- мкнулася темрява... А її стійкість?... Полум'я свічки, як би її не повертали, завжди спрямовано до неба.

Стежка, викладена палаючими свічками, була символом шляху, на якому людина не самотня: ті, що йдуть попереду, залишали запалені вогники тим, хто йде слідом — через ліс, через історію або через життя...

Чистота воску означала чистоту людини, м'якість — її здатність слу­хати волю Бога... У каббалі три свічки означають Мудрість, Силу і Красу.

Середньовічні таємні товариства використовували зображення свічки як символ великого Знання: людина може бути щасливою, тільки коли з її очей спаде пелена, що заважає бачи­ти істинне світло...

Шановне товариство!

РЕНТАБЕЛЬНА ПАСІКА / Зошит 1-2018

 

10 років ми з вами «йшли до істини» в часописі «Бджолярський круг/За рен­табельну пасіку». Суворе конкурентне поле в сучасній журналістиці вимагає надзвичайно відповідального ставлен­ня до справи і максимального напру­ження сил і можливостей. «БК» знай­шов свою нішу в інформаційному пасіч­ницькому просторі. Про це свідчить потік звернень про збереження журна­лу після заяви про його закриття. Було в інтернеті навіть таке: «Ксожалению, с фактическим уходом с рынка периоди­ки «БК» проходит и целая эпоха» (Александр Васильев). Слід зазначити, що якість і рівень публікацій у «БК» були зумовлені Фахів-цями з великої букви, яких ми залучали до роботи в журналі усіма доступними нам можли­востями. Приймаючи рішення про випуск збірника «РЕНТАБЕЛЬНА ПАСІКА/Бджолярський круг» (продовження епохи), я орієнтуюсь насамперед на участь у ньому свого оточення, яке на сьогодні чи не найкваліфікованіше в Україні (і не тільки)... Тих, хто орієнту­ється на інтернет, мушу розчарувати: більшість тем і матеріалів будуть оригі­нальними, і в «неті» ви зможете озна­йомитись лише з коментарями до них. Як підтвердження, лише в цьому номе­рі: вперше наведено обґрунтування собівартості меду, показана «маржа» (різниця між купівельною і продажною ціною меду) експортерів з їх затратною частиною,
анонсовано бізнес-план промислової пасіки на тисячу вуликів. Інтерв'ю Віктора Паппа і репортаж з його пасіки, підходи до економічного обґрунтування концепції розвитку бджільництва України, досвід створен­ня промислової пасіки в 1500 бджоло­сімей з системою сучасного маркетингу всього за пять років.

Щодо зміни назви. Безумовно, збір­ник і надалі буде «рупором» Бджолярського кругу, і випуски будуть при­урочені до весняного (малого) і осінньо­го (Великого) Кругів. Але акценти будуть зроблені на тому, як заробляти гроші. Однією з основних тем у «БК» була рентабельність пасік. У «РП» ж вона стане основною. Рентабельність — це ключовий термін у підприємництві, а підприємництвом будемо називати будь-яку діяльність «не для забави». Вона характеризує прибутковість ви­робничої діяльності. Рентабельність продукції — це відношення прибутку від реалізації продукції до її собіварто­сті. Тому основними чинниками підви­щення рентабельності пасічникування є: зниження собівартості, розширення асортименту і підвищення якості про­дукції, зменшення матеріальних і тру­дових затрат, розподіл праці (коопера­ція), інформованість... Актуальними є підвищення продуктивності праці (ме­ханізація, нові технології тощо), більш повне використання обладнання (ву­ликів, бджолосімей і т.ін.), уміння реа­лізовувати добуту тяжкою працею про­дукцію. А ще створення доданої варто­сті, яка може підняти ціну вашої про­дукції в рази. В останніх числах часопи­су були актуалізовані економічні аспек­ти запилення бджолами. У цивілізова­ному пасічницькому світі вже давно надання послуг щодо запилення стало основною часткою прибутку від пасік.

Умінню робити свою справу прибут­ковою (рентабельною) кожен із нас вчиться самотужки і часто йде манівця­ми. Але то довгий і невторований шлях. Та і життя таке куце. Тож я разом із колегами і спробую надати вам у руки посох (наш збірник) у нелегкій дорозі заняття прибутковим бджіль­ництвом! Значною мірою в «БК» це вда­лося. Окрім того, мною разом із вами створена досить ефективна система під­вищення кваліфікації пасічників (див. БК3-17), яку помітили навіть за кордо­ном. Цикл з одинадцяти шкіл-семінарів підтверджує актуальність теми, на яку «заточений» наш новий часопис.

Завдання його просте і зрозуміле: кожному, хто довірився мені, допома­гати зробити вигіднішим ваше заняття бджолами. Кожна ваша дія (вкладена гривня) в цій сфері повинна приносити прибуток. Це стосується і тих гривень, які вами вкладені в оплату мого (нашо­го) збірника. Його девіз: кожен номер повинен не тільки повернути кожному з вас гроші по номінальній його варто­сті, а й дати прибуток. Це і тільки це дозволить (змусить) продовжити наше з вами співробітництво і на подальші роки, і моє рішення продовжити «жит­тя» «БК» стане прибутковим, як і Ваше заняття бджільництвом. Загалом я про­поную вам стати «акціонерами» про­екту з одержанням дивідендів через підвищення прибутковості вашого пасічникування. Причому не потім, а вже з першого номера збірника!

Ми разом можемо зробити збірник таким, щоб кожен із вас міг сказати: «Він Наш!!!»

Тож запалюємо свічу і в добру путь

 

 

 

У НОМЕРІ

Гори свіча!...................................................................................................... 2

Про стратегію розвитку бджільництва України............................................... 4

О. Трофімцева. Чому стандарти ЄС не загрожують українському меду ........... 7

С. Семигреєнко. Природу можна використовувати, не завдаючи їй шкоди . .     11 Територія (географічне розташування) кластера «Меди Межиріччя» ............................. 15

В. Очколас, Д. Пахальчук, В. Соломка.

Про бізнес-план створення і роботи

промислової пасіки на 1000 бджолосімей...................................................... 17

С. Кравченко. Одиннадцатая школа-семинар................................................. 26

В. Папп. Торгова марка «Мед Карпат» - там, де живе любов ......................... 27

П. Коновалов. Промышленная пасека в 1500 пчелосемей за четыре года . . .     33

Гільдії медоварів України — 10 років............................................................ 41

Результати конкурсу Питних медів — 2018 .................................................. 44

Пасічники виходять на арени! ...................................................................... 45

Р. Войтків. Відродження брендів національних хмільних напоїв.................. 46

Робоче місце медовара................................................................................... 48

М. Пундор. Бджільництво в контексті сільського господарства...................... 49

Н. Смирнов. Решение проблемы опыления путем

использования необслуживаемых ульев ........................................................ 52

О. Комиссар. Проблеми племінного «Бакфаста» ........................................... 54

М.В. Шепута. Швидке введення бджолиної сім'ї в ройовий стан.................. 55

Т.М. Єфіменко, Г.В. Односум. Nosema ceranaе і Nosema apis

збудники нозематозу бджіл в Україні ........................................................... 57

В.Ю. Пономарьов. Рекомендації з приготування і застосування

відвару КАС- 81 ........................................................................................... 61

На 1-й стор. обкл. Гідроманіпулятор на пасіці В. Паппа.

Виліт стріли 9,5 м (до стор. 27)

Зошит 2-й збірника "РЕНТАБЕЛЬНА ПАСІКА / Бджолярський круг" вийде у вересні 2018 р.

-

!

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Как заказать данный номер?

Link to post
Share on other sites

Мої тел. 098-400-27-42 та 050-164-88-52. E-mail: didvasil@i.ua

Link to post
Share on other sites

Презентація збірника з реалізацією буде на малих Кругах в  Кустовому, Градежзьку та "під парканом" в інст. бджільництва (2-га дек. травня)

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
17 хвилин тому, didvasil сказав:

Презентація збірника з реалізацією буде на малих Кругах в  Кустовому, Градежзьку та "під парканом" в інст. бджільництва (2-га дек. травня)

А що , пане Василю, @didvasil , традиційному Кругу в Баришівському лісі  гаплик?:ah:

 • Like 1
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites

6 і 7 жовтня - відбудеться Великий Бджолярський Круг!!!

 • Like 3
Link to post
Share on other sites

Еще раз перечитал "Рентабельна пасiка" зошит 2-18. Достаточно широко освещена тема прополиса в РП2- 18.doc.  Итенсификация производства прополиса, про сбор и сохранение. Также о переработке прополиса. Нужно сказать, что в "Бджолярском круге" и в предыдущие годы уделялось внимание прополису. В РП2-18 перечислены те журналы, где есть информация о прополисе - БК4-11,  БК1, 2, 3, 4 - 12, БК2, 3-13, БК1 - 16. Я надеюсь, что у авторов можно еще приобрести эти номера. Вообще-то если серьезно заниматься пчеловодством, то полная подписка журнала "Бджолярский круг" должна быть настольной.

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
46 минут назад, datura01 сказал:

Еще раз перечитал "Рентабельна пасiка" зошит 2-18

А в скане нету? 

Link to post
Share on other sites

Можно заказать у автора. В скане нету.

Link to post
Share on other sites

Читав журнал за 2016 рік.Вважаю його одним з кращих.Шкода що тепер його неможливо передплатити.
Звичайно,його можна замовляти у автора,"але то,не то пальто":(:IMHO:

Link to post
Share on other sites
5 хвилин тому, Роман Бакун сказав:

Читав журнал за 2016 рік.Вважаю його одним з кращих.Шкода що тепер його неможливо передплатити.
Звичайно,його можна замовляти у автора,"але то,не то пальто":(:IMHO:

На скільки я знаю , журнал вже не видається.

Link to post
Share on other sites
2 години тому, nibond сказав:

На скільки я знаю , журнал вже не видається.

В мене останні журнали,за 2017 рік.Потім повідомлялось,що Дід Василь буде писати 1-2 журнали на рік,які можна буде придбати в нього особисто.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Да, журнал продолжает выходить, в несколько укороченном виде два раза в год. К весеннему малому бджолярскому Кругу и осеннему большому. Журнал называется "Рентабiльна пасiка", вышли первый и второй номера. Заказать можно в автора.P1019471.thumb.JPG.3ccedb8df71bc1e0b5a68b07561ba6e2.JPG

P1019476.JPG

P1019473.JPG

P1019483.JPG

P1019478.JPG

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Може хтось знає чи виходив журнал "Рентабельна пасіка"в 2019 р?

Link to post
Share on other sites
В 30.11.2019 в 07:12, Ігор 81 сказав:

Може хтось знає чи виходив журнал "Рентабельна пасіка"в 2019 р?

Так, виходив

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
2 години тому, Просто Саша сказав:

Так, виходив

Дякую.

Link to post
Share on other sites

 

ЗМІСТ "РП1-19"

 

У НОМЕРІ

Роздуми після з’їзду............................................................................................................. 2

Бджоли маленькі, але коли їх багато — такі дива творять! ........................................ 6

Вісті із Семенівської пасіки ............................................................................................... 9

О. Березовська. Органічне виробництво — реальний

та свідомий вибір українців ............................................................................................. 13

«Бджільництво Слобожанщини - 2019»........................................................................ 14

В. Топорин. Как виводить пчелиньїх маток: самому или покупать?........................ 17

А. Шакшина. О качестве «покупних» маток ................................................................ 21

М.И. Гусляков. Породи пчел — проблема № 1 в современном

пчеловодстве........................................................................................................................ 25

Н. Сабашенко. Про термінологію хмільних медових напоїв.................................... 32

Про «медовий місяць»....................................................................................................... 37

Результати XIV Всеукраїнського конкурсу «Питні меди - 2019» ........................... 39

А. Мальїхин. Конференция-семинар «Все про изоляцию маток»............................. 40

Г.В. Односум, Н.М. Сорока, Т.М. Єфіменко.

Дія біологічно активних речовин рослинного походження

порівняно з антибіотиками на бджіл за ноземозу ....................................................... 42

Д. Піднебесний. Серветки проти кліща........................................................................... 45

А. Жорновой. Перспективи содержания пчел на рамке 145 мм................................ 48

О. Усольцев. Вулик Паламарчука: переваги та недоліки........................................... 50

В. Бабенко. Чи потрібні зимівники в Україні?.............................................................. 52

Прокопович чи Джерзон? ................................................................................................. 53

Музей історії........................................................................................................................ 56

Ю.М. Гуслій. 8МЛКТ-технологія отримання перги..................................................... 57

А.Усольцев. Исцели себя сам ........................................................................................... 58

С.Кравченко. Павловния войлочная/императорское дерево .................................... 60

Оцет медовий в апітерапії................................................................................................. 62

На 1-й стор. обкл

Зошит 4-й збірника «РЕНТАБЕЛЬНА ПАСІКА / Бджолярський круг» вийде у вересні 2019 р.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

РЕНТАБЕЛЬНА ПАСІКА

*бджолярський круг*

У НОМЕРІ 2-19

Напрямок розвитку бджільництва в Україні.................................................... 2

«Історія становлення української нації»........................................................... 4

Національний конкурс медів для участі в АПІМОНДІЯ-2019 .......................... 6

М. Погрібний. Відшумів апі-ярмарок «Меди Межиріччя»! .............................. 7

Медовуха на круглому столі в торгово-промисловій палаті.............................. 9

Виробництво медів питних в Україні ........................................................... 10

Огляд світового ринку питних медів............................................................. 13

Н. Кравчук, О. Кравчук, С.І. Ліпко.

Особливості технології виробництва ставлених питних медів ....................... 16

Сікера - ставлений питний мед відроджено в Броварах.................................. 19

Сучасний завод із виробництва питних медів ............................................... 20

Н. Сабашенко. «Медівка» чи «Медовуха»? .................................................... 22

Напередодні ювілею 12 запитань Комісару О.Д.............................................. 24

О. Комісар. Високотемпературна зимівля як новий спосіб зимівлі бджіл . . .30

О. Комісар. Термопреферендум медоносних бджіл узимку............................ 33

Ю. Субота. Репродуктивна пасіка в Україні та за кордоном.......................... 35

П.О. Губа. Зимостійкість бджіл різних порід................................................. 37

О. Комісар. Про конгрес Апімондії-2019 у Канаді ......................................... 40

М.И. Миленин. Жизнеспособность медоносних пчел...................................... 43

В.І. Матюшенко. Теорія і практика ізоляції маток ........................................ 47

А. Топорин. Мифи и реальность вокруг изолятора Хмари............................... 49

В. С. Мкртчян, Т.М. Єфіменко. Визначення пероральної

дії на медоносних бджіл хлорели за лабораторних умов ................................ 50

В.П. Каменков. Пчели в городе ..................................................................... 55

Інвертований сироп як корм для бджіл.......................................................... 58

Зошит 5-й збірника «РЕНТАБЕЛЬНА ПАСІКА / Бджолярський круг» вийде у квітні 2020 р.

 

На першій стор. обкл. продукція ТМ «Мед Карпат»

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Журнал за рентабельну пасіку в 2020р виходив?

Link to post
Share on other sites

Коллеги ищу книгу Комиссара А.Д. Матководство от маточника к плодной матке, и книгу про получение маточного молочка. Хотел купить но не смог найти. Может у кого есть в электронном варианте. Поделитесь пожалуйста.

Link to post
Share on other sites
35 хвилин тому, gossen сказав:

Коллеги ищу книгу Комиссара А.Д. Матководство от маточника к плодной матке, и книгу про получение маточного молочка. Хотел купить но не смог найти. Может у кого есть в электронном варианте. Поделитесь пожалуйста.

Звернітся до Комісара О.Д.тут на форумі є його тема про продаж книжок

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...