Jump to content

Дотація за бджолосімї 2021


yurasaver
 Share

Recommended Posts

2 часа назад, Олександр Коваль сказал:

Полтавській області ще не давали, бідний Баскєвіч крокодільї сльози лиє з цього приводу, точно давали - Харків, Рівне, Луганська...

Николаевская так же получила..   некоторые в вайбер группе отписались что уже и потратили.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Тернопільська - Ощад і Газбанк-и видали, Приват ще нічого не давав.

Link to comment
Share on other sites

Днепропетровская область пришла сегодня дотация, ~109.3 / на семью

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, vsmityukh сказал:

Днепропетровская область пришла сегодня дотация, ~109.3 / на семью

Какой банк ?

Link to comment
Share on other sites

В Черкаській хоч хтось отримав?

Link to comment
Share on other sites

2 години тому, medhon сказав:

В Черкаській хоч хтось отримав?

поки тільки облизня

 • Haha 3
Link to comment
Share on other sites

Черкаська нарешті родили. На Ощад

Link to comment
Share on other sites

Тільки що, Олександр Коваль сказав:

Черкаська нарешті родили. На Ощад

Чернігівщина теж розродилась, по Приватбанку....109.3 грн. на кожну...

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

11 хвилин тому, Николай S сказав:

Чернігівщина теж розродилась, по Приватбанку....109.3 грн. на кожну...

теж прийшло

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

28.11.2021 в 12:56, seim сказав:

Прочитал этот закон. Там есть обязанность регистрировать животных. Про пчел или насекомых там нет ни слова.

Чому немає? Є.
Навіть без врахування положень нового ЗУ Про ветеринарну медицину (вступить в силу з 21.03.2023), де про реєстрацію і облік пасік вказано однозначо як обовязковий захід, в чинному законодавстві також це визначено однозначно.

Закон України Про бджільництво

Цитата

 

Стаття 13. Видача ветеринарно-санітарних паспортів, племінних свідоцтв (сертифікатів) і реєстрація пасік

З метою обліку пасік та здійснення лікувально-профілактичних заходів на кожну пасіку видається ветеринарно-санітарний паспорт. Форма паспорта і порядок його видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Племінні бджолорозплідники і племінні пасіки проходять атестацію та одержують племінні свідоцтва (сертифікати) відповідно до Закону України "Про племінну справу у тваринництві".

Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджільництвом, у місцевих державних адміністраціях або сільських, селищних, міських радах у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Стаття 17. Облік бджолиних сімей та їх продуктивності

Облік бджолиних сімей та їх продуктивності ведеться за результатами осінніх і весняних перевірок у встановленому порядку.

 

 

Чинний ЗУ Про ветеринарну медицину (втрата чинності, відбудеться 21.03.2023).
Стаття 1. Визначення основних термінів

Цитата

тварини - ссавці, свійська птиця, птахи, бджоли, комахи, риби, ракоподібні, молюски, жаби, амфібії та рептилії;

Цитата

ветеринарні документи - документи дозвільного характеру, до яких належать міжнародний ветеринарний сертифікат, ветеринарне свідоцтво, ветеринарна картка, ветеринарна довідка та ветеринарно-санітарний паспорт на тварину, видані державними ветеринарними інспекторами або уповноваженими чи ліцензованими лікарями ветеринарної медицини, що підтверджують ветеринарно-санітарний стан тварини, якість та безпечність продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу;

Цитата

 

Стаття 34. Реєстрація тваринницьких потужностей

1. Особи, які вирощують тварин для власного споживання, включаючи велику рогату худобу, свиней, овець, кіз, кролів та птицю, за винятком непродуктивних тварин, а також тих, що вирощуються з рекреаційною метою, зобов’язані реєструватися у відповідних державних органах ветеринарної медицини. У реєстрі зазначаються ім’я власника тварин, адреса, телефон та інша інформація, види тварин, що утримуються відповідною особою, кількість тварин кожного виду.

2. Оператори потужностей (об’єктів), що використовуються для промислового вирощування (розведення) тварин, зобов’язані зареєструвати їх у відповідних державних органах ветеринарної медицини. У реєстрі зазначаються види тварин, що утримуються на відповідних потужностях (об’єктах), кількість тварин кожного виду, назва оператора потужностей (об’єктів) та за необхідності - назва власника тварин, адреси, телефон та інша інформація.

 

Цитата

 

Стаття 37. Обов’язки осіб, які утримують тварин чи беруть участь у їх обігу

Юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов’язана з утриманням та обігом тварин, зобов’язані:

1) забезпечувати, щоб тварини, яких вони вирощують, утримують та/або здійснюють їх обіг, не мали хвороб, що підлягають повідомленню;

2) виконувати законні вимоги державних ветеринарних інспекторів та офіційних ветеринарних лікарів щодо здійснення протиепізоотичних заходів та/або заходів карантину тварин, включаючи обмеження на переміщення тварин та/або осіб, що мали контакт з хворими тваринами або з тваринами, щодо яких є підозра на захворювання на хворобу, що підлягає повідомленню, та інших ветеринарно-санітарних заходів;

3) негайно інформувати державного ветеринарного інспектора, офіційного ветеринарного лікаря або посадових осіб державних органів ветеринарної медицини про раптову загибель тварин, підозру на захворювання або виявлення хвороби, що підлягає повідомленню, або поведінку тварин, яка їм невластива;

4) перед переміщенням тварин з потужностей (об’єктів), де вони утримуються, отримати від державного ветеринарного інспектора дозвіл на їх переміщення;

5) охороняти здоров’я та благополуччя тварин шляхом:

а) забезпечення виконання ветеринарно-санітарних заходів, включаючи зоогігієнічні вимоги та умови, що мають забезпечуватися на потужностях для утримання тварин;

б) забезпечення тварин якісними та безпечними кормами і водою;

в) застосування профілактичних ветеринарно-санітарних заходів щодо здоров’я тварин;

г) своєчасного звернення за послугами лікаря ветеринарної медицини щодо встановлення діагнозу та лікування хворих тварин;

ґ) використання ветеринарних препаратів згідно з вказівками лікаря ветеринарної медицини;

д) недопущення жорстокого поводження з тваринами;

е) забезпечення належних транспортних засобів для переміщення тварин;

6) виконувати вимоги щодо ідентифікації тварин, що їм належать, у тому числі котів, собак та інших дрібних домашніх тварин, які ідентифікуються за допомогою мікрочипів;

7) доставляти тварин у визначене місце або забезпечувати належні умови за місцем утримання тварин для проведення ветеринарного огляду, діагностичних, профілактично-лікувальних обробок, включаючи дослідження і щеплення. У разі необхідності забезпечувати надійну фіксацію тварини при проведенні маніпуляцій, транспортування (доставки) відібраних зразків тканин, крові та інших матеріалів для діагностичних аналізів;

8) вести облік кожної продуктивної тварини стосовно придбання та застосування ветеринарних лікарських засобів, ветеринарних імунобіологічних засобів і лікувальних кормів та зберігати ці записи не менше трьох років;

9) сприяти державним ветеринарним інспекторам та офіційним ветеринарним лікарям у виконанні службових обов’язків;

10) на вимогу державних ветеринарних інспекторів або офіційного ветеринарного лікаря надавати зразки неїстівних продуктів тваринного походження для проведення відповідних досліджень.

 

Цитата

 

Стаття 104. Відповідальність за правопорушення в галузі ветеринарної медицини

1. За правопорушення в галузі ветеринарної медицини на фізичних, юридичних осіб та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, чия діяльність пов’язана з вирощуванням (розведенням) тварин, виробництвом та обігом об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, а також з наданням послуг лабораторної діагностики та веденням ветеринарної практики, накладається штраф відповідно до закону.

2. Сплата штрафів не звільняє юридичних та фізичних осіб від усунення у порядку, встановленому законодавством, допущених порушень і відшкодування завданої ними шкоди.

 

ІНСТРУКЦІЯ щодо попередження та ліквідації хвороб бджіл

Цитата

Ця Інструкція є обов'язковою для виконання всіма державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від відомчої підпорядкованості і форм власності, посадовими особами та громадянами.

Цитата

 

4. Заходи щодо охорони пасік від занесення збудників заразних хвороб бджіл

4.1. На кожну пасіку, незалежно від її форми власності, повинен бути запроваджений ветеринарно-санітарний паспорт, де фіксується санітарний стан пасіки. Реалізацію продукції бджільництва, а також виписку ветеринарних свідоцтв форми 1-вет і 2-вет проводять з урахуванням запису у ветеринарно-санітарному паспорті пасіки.

 

ПОРЯДОКвидачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки
 

Цитата

 

3. З метою ідентифікації та обліку пасік, обліку кількості бджолиних сімей та декларування ветеринарно-санітарного стану власники пасік або уповноважені ними особи отримують паспорт пасіки та додаток до нього (додаток 1).

III. Ветеринарно-санітарні заходи

1. Після здійснення ветеринарно-санітарних заходів посадовою особою територіального органу компетентного органу в паспорті пасіки засвідчується її ветеринарно-санітарний стан.

2. Результати ветеринарно-санітарних заходів, у тому числі щорічного весняного обліку пасік, які здійснюються до 15 травня поточного року, вносяться в додаток до паспорта пасіки посадовою особою територіального органу компетентного органу.

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Одесская по нолям

Link to comment
Share on other sites

6 часов назад, vsmityukh сказал:

Днепропетровская область пришла сегодня дотация, ~109.3 / на семью

Ощад по нулям.

Link to comment
Share on other sites

Прилуцький р-он, Чернігівська обл, Приват - прийшли, але не на всю заявлену кількість. Тільки на ту кількість, що проводився огляд весною, на іншу частину, огляд якої проводився пізніше не нарахували...

 • Like 1
 • Confused 1
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

4 години тому, Олександр Коваль сказав:

Черкаська нарешті родили. На Ощад

Вітаю. Приват і досі нуль.

 • Thanks 1
 • Sad 2
Link to comment
Share on other sites

Тернопільщина - Приват - отримав 108,7735 гр на зареєстровану сімю

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

14 часов назад, yurasaver сказал:

 прийшли, але не на всю заявлену кількість. Тільки на ту кількість, що проводився огляд весною, на іншу частину, огляд якої проводився пізніше не нарахували...

Или вы не дали ксерокопию последней страници с изменённым количеством .. а скорее всего чиновник недосмотрел что на последней странице число отличается..  большинство проходили ветеринарку один раз и количество что на титульной страничке что на последней одинаковое..  вот чиновник просмотрев определённое количество паспортов понял что цифра та же самая на обоих страницах и далее ленился её сверять и тупо переписывал количество с титульной странички.. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

40 хв тому нарешті Черкаська область розродилась через приват.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, Сергей Тюркин сказал:

Или вы не дали ксерокопию последней страници с изменённым количеством .. а скорее всего чиновник недосмотрел что на последней странице число отличается..  большинство проходили ветеринарку один раз и количество что на титульной страничке что на последней одинаковое..  вот чиновник просмотрев определённое количество паспортов понял что цифра та же самая на обоих страницах и далее ленился её сверять и тупо переписывал количество с титульной странички.. 

Да уже знайшов винуваться - місцеві накосячили (як ви і написали). Тепер треба думати як бути.... 

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, yurasaver сказал:

 Тепер треба думати як бути.... 

так теперь пусть они думают как свой бок исправить.  они ведь зарплату за работу получают. а коль работу закосячили то можно и зарплатой поделиться .

Link to comment
Share on other sites

8 минут назад, Сергей Тюркин сказал:

так теперь пусть они думают как свой бок исправить.  они ведь зарплату за работу получают. а коль работу закосячили то можно и зарплатой поделиться .

Воно то так, да і сама виконавиця не проти, але я як пасічник - людина добра і хотілося отримати від того хто на себе ці обовязки взяв і В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.. 

Link to comment
Share on other sites

16 годин тому, yurasaver сказав:

Прилуцький р-он, Чернігівська обл, Приват - прийшли, але не на всю заявлену кількість. Тільки на ту кількість, що проводився огляд весною, на іншу частину, огляд якої проводився пізніше не нарахували...

Аналогічно , теж косяки місцеві.

Link to comment
Share on other sites

19 часов назад, Колосов Денис сказал:

Одесская по нолям

Сегодня много товарищей получили дотацию на приват .Любашевский район .Но мне ещё не зашло

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Пасечник1984 сказал:

Сегодня много товарищей получили дотацию на приват .Любашевский район .Но мне ещё не зашло

У Березівському також почали зараховувати, приват

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Капнуло на приват  сьогодні по 108.з копійками .

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...