Перейти к содержанию

yurasaver

Активные Пoльзователи
 • Публикаций

  310
 • Зарегистрирован

 • Посещение

Весь контент yurasaver

 1. Моя думка така: Є певні умови для проведення загальних зборів, а саме для того щоб вони були правомочними для ГО з невеликою кількістю членів передбачають щоб було присутніх не менше 50% членів (або їх представників) (хоча законодавством не передбачено чіткої вимоги щодо визначення відсоткового співвідношення кількості присутніх членів організації до загальної їх кількості). Тому строк обрання потрібно враховувати від можливості проведення загальних зборів та можливості прийняття управлінських рішень самими загальними зборами. Однак слід звернути увагу, що при встановленні більш тривалого терміну призначення для Голови потрібно передбачити умови дострокового припинення повноважень за рішенням Загальних зборів. Все рівно вибір стосовно строку залишається за членами ГО
 2. якщо врахувати той факт, що при вступі ГО до іншої організації (у більшості випадків) всі члени ГО стають автоматично членами цієї організації, то логічніше щоб таке рішення приймали саме члени, тобто Загальні збори.
 3. щоб надати такі повноваження Раді, потрібно провести збори і без змін в статут ніяк не вийде - це якщо робити правильно.
 4. такі питання мають бути прописані в статуті (у відповідності до Закону України "про Громадські обєднання"), нажаль такого немає....
 5. ось розділи які обовязкові для ГО: 1) найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування; 2) мету (цілі) та напрями його діяльності; 3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників); 4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі - керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи); 5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку; 6) порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками); 7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг; 8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання; 9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи); 10) порядок внесення змін до статуту; 11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи. В принципі вони аналогічні до запропонованих вище на початку теми (в іншій інтерпритації), однак оскільки саме така інтерпритація наведена в самому Законі про ГО, то логічніше було б зміст статуту побудувати за такою структурою.
 6. урахування пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового Кодексу зазтосовується для того, щоб в подальшому стати на облік як неприбуткова організація. вимога" установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб" яу правило зазначається в розділі статуту "Джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об'єднання" (може називатися і по іншому, але суть щоб було стосовно коштів та майна). Може звучати одним із пунктів розділу наступним чином: Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами. вимога "установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків" як правило зазначається в розділі статуту Підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим (може називатися і по іншому, але суть щоб було стосовно ліквідації) Може звучати одним із пунктів розділу наступним чином: У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. такі вимоги продиктовані тим, що під час реєстрації неприбуткової організаціїї органи ДФС перевіряють, щоб вказані вимоги чітко відповідали вимогам пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового Кодексу і в залежності від дотошності того чи іншого підрозділу ДФС у випадку не значноої невідповідності можуть бути проблеми
 7. та з урахуванням пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового Кодексу
 8. ось основні розділи (але не виключні): I. Загальні положення II. Мета створення, завдання та предмет діяльності об'єднання III. Статутні органи об'єднання, їхні повноваження та порядок формування IV. Джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об'єднання V. Права і обов'язки членів VI. Відповідальність за порушення Статуту об'єднання та рішень статутних органів VII. Порядок внесення змін до Статуту об'єднання VIII. Підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим Але якість самого статуту буде залежати від якісного наповнення цих розділів
 9. Група з селекції "степової" не може вирішити питання з ізольованими точками, а все виявлється дуже просто "корочка" члена ОМУ і питання вирішене
 10. і де такі можливості на законодавчому рівні закріплені? Окрім племінних пасік які сертифікуються.
 11. попрацюйте над статутом, бо в майбутньому може виникнути ще більше проблем. і не завадило б розмістити сам статут на сайті ОМУ, в розділі документи
 12. То якийсь проект, його з натяжкою можна назвати статутом...
 13. хтось може підказати де можна почитати офіційний текст Статуту
 14. И судя по тому, что члены Рады присутсвующие здесь до сих пор не ответили, то решение принято без их участия
 15. відкрийте розділ "методика оцінки тестових сімей", якщо члени спілки користуються цією методикою, а вони повинні нею користуватися як члени, то "грош" ціна таким матка.....
 16. а є технічна можливість відкрити доступ тільки до однієї теми? Питання до адміністраторів форуму?
 17. якщо ви зліпите фундамент, стіни, дах з г...на, то ніяке оздоблення враження про господаря не зміне
 18. в такому випадку не створюються строрінки (розділи) сайту та не наповнюються разною нісенітницею, а залишаються пустими або взагалі не створюються
 19. ви помиляєтесь в ГО керівник має прислухатися до членів організації в такому випадку треба було створювати приватну організацію, тим більше не з такою гучною назвою "матководів України".
 20. Давно пора було зробити це за майже 2 роки. Бо зайшов на сайт - враження про ОМУ склалися не найкращі.
 21. не член, але в критиці народжується істина.
 22. Питання на Раді ОМУ розглядалося щодо представлення ОМУ з продажу пакетів та маток Іваном Михайловичем?
 23. не зрозуміло хто ж все таки приймає рішення про вступ і яким чином: Рада колегіальним рішенням по заявам чи окремі представники по домовленості.
×